فعالیت بدنی طول عمر بیماران مبتلا به حمله قلبی را می‌افزاید

  1. خانه
  2. حمله قلبی
  3. فعالیت بدنی طول عمر بیماران مبتلا به حمله قلبی را می‌افزاید
فعالیت بدنی طول عمر بیماران مبتلا به حمله قلبی را می‌افزاید

همواره گفته شده که فعالیت بدنی احتمال بروز حمله قلبی را کاهش داده و طول عمر را افزایش می‌دهد. با این حال، اطلاعات کمی در مورد تاثیر ورزش بر روی افرادی که حمله قلبی را تجربه کرده‌اند، وجود دارد. به همین علت در مطالعه‌ای ارتباط بین فعالیت بدنی و میزان طول عمر بعد از این عارضه بررسی شد.
این مطالعه شامل حدود ۲۲ هزار نفر بود که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ سکته قلبی کرده بودند. میزان فعالیت بدنی این افراد ۶ تا ۱۰ هفته و سپس ۱۲ ماه پس از حمله قلبی گزارش شد. بر این اساس، شرکت‌کنندگان به ۴ گروه غیرفعال، گروهی که طی این مدت میزان فعالیت بدنی خود را کاهش داده بودند، گروهی که میزان فعالیت خود را افزایش داده بودند و گروهی که به طور مداوم فعالیت بدنی داشتند تقسیم شدند. در طول ۴ سال پیگیری ۱۰۸۷ نفر از بیماران فوت کردند. نتایج به دست آمده نشان داد در مقایسه با گروهی که از نظر جسمی غیرفعال بودند، در ۳ گروه دیگر خطر مرگ به ترتیب ۳۷، ۵۱ و ۵۹ درصد کمتر بود. این اعداد نشان می‌دهد در کسانی که به طور مداوم ورزش می‌کردند، خطر مرگ از تمام گروه‌های دیگر کمتر است.
بر اساس نتایج مطالعه مذکور بیمارانی که حمله قلبی داشته‌اند می‌توانند به کمک ورزش خطر مرگ را کاهش دهند. اگر بیمار ۶ تا ۱۰ هفته پس از حمله قلبی از نظر جسمی فعال باشد، اما به تدریج میزان فعالیت بدنی خود را کاهش دهد نسبت به بیمارانی که به طور مداوم ورزش می‌کنند کمتر از منافع ورزش برخوردار می‌شود. محققان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به حمله قلبی علاوه بر بهبود رژیم غذایی، عدم استعمال دخانیات و کاهش استرس حداقل ۲ بار در هفته ورزش کنند.
نکته عملی: توصیه می‌شود افرادی که حمله قلبی داشته‌اند پس از مشورت با پزشک به طور مداوم فعالیت بدنی داشته باشند. این امر طول عمر این بیماران را افزایش می‌دهد.
منبع:

Presented at EuroPrevent 2018, a European Society of Cardiology congress.

Loading