فعالیت بدنی اثر ژن‌ها را در بروز چاقی کاهش می‌دهد.

فعالیت بدنی اثر ژن‌ها را در بروز چاقی کاهش می‌دهد

دانش ما در مورد تاثیر ژن‌ها بر روی چاقی در افراد سالمند و همچنین نقش رفتارهای سالم در این زمینه ناچیز است. اخیراً محققان برای اولین بار نشان داده‌اند که در زنان بالای ۷۰ سال فعالیت بدنی تاثیر ژن را بر روی خطر ابتلا به چاقی کاهش می‌دهد.
در این مطالعه که بر روی حدود ۸ هزار زن سالمند انجام شد مشاهده گردید در زنان ۷۰ تا ۷۹ ساله ورزش اثرات ژنتیک را بر چاقی کاهش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اثر ژنتیک بر بروز چاقی غیرقابل تغییر نیست. به عبارت دیگر، عملکرد ما و سبک زندگی ما نقش مهمی در وضعیت سلامتی بدن ایفا می‌کند. نتایج این مطالعه در مجله Menopause منتشر شده است.
در مطالعه مذکور ابتدا استعداد ژنتیکی افراد برای ابتلا به چاقی مشخص شد. سپس تاثیر ورزش بر روی ژن‌ها بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر ژنتیک بر روی نمایه توده بدنی (BMI) در زنان یائسه‌ای که سبک زندگی بی‌تحرک داشتند بیشتر و در زنانی که فعالیت بدنی بیشتری انجام می‌دادند کمتر بود.
نکته عملی: ژنتیک یکی از عوامل موثر در بروز چاقی است. با این حال، نتایج مطالعه فوق نشان می‌دهد که به کمک فعالیت بدنی می‌توان اثر این عامل را که از والدین به ما به ارث رسیده است، کاهش داد.
منبع:

Heather M. Ochs-Balcom et al. Menopause 2018.

Loading