صبحانه مناسب برای کنترل قند خون افراد دیابتی

  1. خانه
  2. دیابت
  3. صبحانه مناسب برای کنترل قند خون افراد دیابتی

صبحانه یکی از مهم‌ترین وعده های غذایی در طول روز می‌باشد که متاسفانه در بسیاری خانواده ها به دلایل مختلف این وعده کنار گذاشته شده یا اهمیت لازم را برای آن قائل نمی شوند. مصرف صبحانه با کنترل  اشتها، کاهش وزن و افزایش سطح هوشیاری در طول روز مرتبط است، بررسی های قبل نشان داده اند افرادی که صبحانه می خورند نسبت افرادی که وعده صبحانه را حذف می کنند نمایه توده بدنی پایینتری دارند. هم چنین مصرف صبحانه به کنترل بهتر قند خون منجر می شود. اخیرا نتایج یک مطالعه نشان داده است که در افراد دیابتی، یک وعده صبحانه مقوی شامل پروتئین و چربی به کنترل بهتر سطح قند خون و میزان گرسنگی منجر می شود.
این مطالعه با هدف مقایسه اثر صبحانه مفصل یا مختصر در افراد دیابتی بر کنترل قندخون، فشار خون و میزان گرسنگی آنها انجام شده است.
در این مطالعه ۵۹ نفر مبتلا به دیابت نوع ۲ به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه جای گرفتند. یک گروه از صبحانه مفصل استفاده می کردند که شامل یک سوم کالری دریافتی روزانه بوده و میزان بالایی پروتئین و چربی داشت در حالیکه صبحانه مختصر شامل تنها۵/۱۲% از کالری دریافتی روزانه بود. این افراد به مدت ۳ هفته تحت این رژیم قرار گرفتند. سطح قند خون و فشار خون قبل و بعد از دوره در بیمارن اندازه گیری شده و میزان گرسنگی و اشتهای افراد در طول روز با استفاده از پرسشنامه ثبت شد.
بعد از این مدت پژوهشگران یافتند، سطح قند خون و فشار خون در افراد دریافت کننده صبحانه مفصل به طور مثبتی کاهش داشت. کاهش قند خون و کاهش فشار خون  نسبت به گروه دریافت کننده صبحانه مختصر به ترتیب  3 برابر و ۴ برابر بیشتر کاهش یافت. هم چنین تقریبا یک سوم از افراد دریافت کننده صبحانه مفصل موفق شدند داروهای مصرفی مورد نیاز برای دیابت را قطع کرده و تنها با این برنامه غذایی قند خون خود را کنترل کنند. هم چنین این افراد گزارش کردند که در طول روز کمتر احساس گرسنگی دارند.
بر اساس اطلاعات قبل می دانیم مصرف کربوهیدرات طی ۱۵ دقیقه تا یک ساعت قند خون را افزایش میدهد اما پروتئین برای تبدیل شدن به گلوکز زمان طولانی تری نیاز دارد و برای افزایش قند خون بعد از صرف پروتئین ۳ ساعت زمان لازم است، هم چنین تنها بخشی از پروتئین به گلوکز تبدیل می شود در حالیکه ۱۰۰% کربوهیدرات به گلوکز تبدیل می گردد.
نکته عملی: نتایج این مطالع به روشنی اهمیت مصرف یک وعده صبحانه کامل و مقوی را بویژه در افراد دیابتی نشان میدهد. افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ با مصرف یک صبحانه کامل و کم کربوهیدرات می  توانند گام بزرگی در جهات کنترل قند خون و کنترل اشتهای خود بردارند.

منبع:

 European Association for the Study of Diabetes annual meeting in Barcelona. Sept. 25, 2013.