شیر از ابتلای کودکان به سندرم متابولیک پیشگیری می‌کند.

شیر از ابتلای کودکان به سندرم متابولیک پیشگیری می‌کند

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که نوشیدن شیر در افراد بزرگسال خطر سندرم متابولیک و دیابت را کاهش می‌دهد. اما این موضوع تاکنون در کودکان مبتلا به چاقی بررسی نشده بود. اخیراً در مطالعه‌ای محققان ارتباط مصرف این نوشیدنی را با میزان انسولین ناشتا در کودکان و نوجوانان چاق بررسی نمودند. انسولین هورمونی است که قند خون را کنترل می‌کند. در این مطالعه ۱۷۱ کودک و نوجوان طی دو سال مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۱۱/۳ سال بود.
نتایج نشان داد در کودکانی که روزانه حداقل ۲ واحد شیر گاو می‌نوشند میزان انسولین ناشتا کمتر است. این امر نشان دهنده کنترل بهتر قند خون بوده و بر اهمیت مصرف شیر توسط کودکان تاکید می‌کند. یافته‌های مطالعه مذکور نشان می‌دهد در کودکان چاقی که حداقل مقادیر توصیه شده شیر را در طی روز دریافت می‌کنند کنترل قند خون بهبود یافته و از بروز سندرم متابولیک جلوگیری می‌شود.
توصیه می‌شود کودکان بالاتر از ۲ سال روزانه ۲ تا ۳ لیوان شیر کم چرب (۱ تا ۲ درصد) بنوشند.۲۳ نفر از کودکان مورد مطالعه مقادیر توصیه شده را رعایت می‌کردند. در کودکانی که روزانه کمتر از ۱ لیوان شیر می‌خورند احتمال قرار داشتن انسولین ناشتا در محدوده طبیعی کمتر بود. اما اغلب افرادی که بیش از ۲ لیوان شیر می‌نوشیدند، دارای انسولین ناشتای طبیعی بودند.
سندرم متابولیک خطر ابتلا به دیابت را افزایش داده و زمانی تشخیص داده می‌شود که حداقل ۳ عامل از ۵ عامل زیر وجود داشته باشد:
۱- افزایش قند خون
۲- افزایش تری‌گلیسرید خون
۳- فشارخون بالا
۴- چاقی شکمی
۵- کاهش کلسترول خوب (HDL)
نکته عملی: نتایج مطالعه فوق نشان می‌دهد که نوشیدن ۲ تا ۳ لیوان شیر در طی روز خطر ابتلا به سندرم متابولیک را در کودکان و نوجوانان چاق کاهش می‌دهد.
منبع:

Presented at the European Congress on Obesity, 2018.

Loading