سبک زندگی سالم طول عمر را در زنان و مردان افزایش می‌دهد.

سبک زندگی سالم

در مطالعه‌ای که با هدف بررسی اثر سبک زندگی بر طول عمر طراحی شده محققان دریافتند که سیگار، ورزش، رژیم غذایی و وزن بر میزان طول عمر افراد موثر هستند. این مطالعه بر روی بیش از نیم میلیون نفر انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه مذکور، کاهش خطر مرگ زود هنگام با عواملی مانند عدم استعمال سیگار، ورزش منظم (حداقل نیم ساعت در روز ورزش متوسط تا شدید)، رژیم غذایی سالم و داشتن وزن طبیعی (نمایه توده بدنی یا BMI کمتر از ۲۵) مرتبط است.
محققان مشاهده کردند در زنانی که هیچ کدام از این راهکارهای مفید را رعایت نمی‌کردند امید به زندگی در سن ۵۰ سالگی ۲۹ سال بود. اما در زنانی که تمام این موارد را رعایت می‌کردند امید به زندگی ۴۳/۱ سال بود. در مردان نیز نتایج مشابهی به دست آمد. به طوریکه، در مردانی که به هیچ کدام از این عوامل پایبند نبودند در سن ۵۰ سالگی امید به زندگی ۲۵/۵ سال بود. اما در مردانی که تمام این موارد را رعایت می‌کردند امید به زندگی ۳۷/۶ سال بود. به عبارت دیگر، پایبندی به این عوامل طول عمر زنان و مردان را به ترتیب حدود ۱۴ و ۱۲ سال افزایش می‌دهد.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که علیرغم آنچه امروزه اتفاق می‌افتد، به جای آن که هزینه‌های زیادی صرف تولید داروها و درمان بیماری‌ها ‌شود این هزینه‌ها باید صرف بهبود سبک زندگی افراد و در نتیجه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مختلف شود. بسیاری از بیماری‌های شایع و پرهزینه مانند سرطان، بیماری قلبی – عروقی (CVD)، دیابت نوع ۲، کبد چرب و سایر بیماری‌های مزمن قابل پیشگیری هستند.
نکته عملی: پیروی از سبک زندگی سالم که شامل عدم استعمال سیگار، ورزش منظم، داشتن رژیم غذایی سالم و برخورداری از وزن مناسب است، طول عمر زنان و مردان را افزایش می‌دهد.
منبع:

Yanping Li et al. Circulation 2018.

Loading