رژیم غذایی حاوی پروتئین بالا و کاهش فشار خون

  1. خانه
  2. الگوی غذایی
  3. رژیم غذایی حاوی پروتئین بالا و کاهش فشار خون

از هر ۳ آمریکایی بزرگسال ۱ نفر مبتلا به فشار خون بالا است و ۶/۷۸ میلیون نفر از نظر کلینیکی چاق هستند که چاقی یک عامل خطر برای ابتلا به فشار خون بالا است به این علت که چاقی باعث ایجاد فشار در دیواره ی عروقی می شود که خون در آن ها جریان دارد .فشار خون بالا یکی از عوامل خطر شایع برای سکته و انواع مختلفی از بیماری های قلبی است به ویژه زمانی که با وزن بالا همراه باشد. کار آزمایی های بالینی کوتاه مدت بیان کردند که پروتئین رژیم غذایی فشار خون را کاهش می دهد اما تاثیر بلند مدت پروتیئن حیوانی و گیاهی کمتر مشخص شده است.
هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر پروتئین های  رژیم غذایی بر روی میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و شیوع فشار خون بالا در میان بزرگسالان میانسال شرکت کننده در مطالعه ی فرامینگهام است. نتایج این مطالعه در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴ در مجله ی American Journal of Hypertension منتشر شد.
در این مطالعه شامل ۱۳۶۱ زن و مرد سالم ( بدون ابتلا به فشار خون بالا ، بیماری های قلبی و عروقی و دیابت ) بین سنین ۳۰ تا ۵۴ سال  بود که ۳ تا ۵ روز از رژیم غذایی معمولشان را یادداشت کرده بودند و به مدت ۱۱ سال تا زمان ابتلا به فشار خون بالا تحت پیگیری قرار گرفتند.
محققان یافتند که بزرگسالانی که پروتئین  بیشتری دریافت می کردند چه از منابع حیوانی یا گیاهی به طور معنی داری از نظر آماری سطوح پایین تری از فشارخون سیستولیک و دیاستولیک را بعد از ۴ سال پیگیری نشان دادند. به طور کلی این اثر مفید هم در افراد دارای اضافه وزن ( BMI بیشتر مساوی ۲۵ ) و هم افراد با وزن طبیعی (BMI کمتر از ۲۵ ) واضح بود. همچنین آنها پی به این موضوع بردند که مصرف مقادیر بالاتر پروتئین رژیم غذایی با کاهش دراز مدت خطر ابتلا به فشار خون بالا همراه است. زمانی که رژیم غذایی با دریافت مقادیر بالای فیبر و مقادیر بالای پروتیئن ( به طور میانگین ۱۰۰ گرم در روز ) همراه می شود ۴۰-۶۰ % خطر ابتلا به فشار خون بالا کاهش می یابد.
 بزرگسالانی که پروتئین بیشتری هم از منابع گیاهی و هم منابع حیوانی دریافت می کنند در دراز مدت خطرابتلا به فشار خون بالا در آن ها کاهش می یابد.
نکته ی عملی : با توجه به یافته های این  مطالعه افرادی که در مورد ابتلا به فشار خون بالا نگران هستند نباید دریافت پروتیئن از رژیم غذاییشان را محدود کنند بلکه بزرگسالان سالم با دریافت مقادیر بالای پروتئین (تا ۱۰۰ گرم در روز ) می توانند خطر ابتلا به فشار خون بالا  را در دراز مدت کاهش دهند.

منبع:  American Journal of Hypertension. 2014 Sep 6. pii: hpu157

 

Loading