دریافت آهن اضافی به زنان باردار کمکی نخواهد کرد!

  1. خانه
  2. بارداری
  3. دریافت آهن اضافی به زنان باردار کمکی نخواهد کرد!

بدن ما برای تولید هموگلوبین نیازمند آهن است. هموگلوبین ماده ای در درون گلبولهای قرمزاست که مسئولیت حمل اکسیژن را در سراسر بدن به عهده دارد. مطالعات نشان داده است علی رغم اینکه دریافت مکمل آهن در دوران بارداری توسط متخصصین توصیه می شود، دریافت آهن اضافی فواید قابل توجهی برای زنان باردار ندارد.

در تحقیقاتی که در راستای این مطالعه بر روی ۱۲۶۸ زن باردار انجام شد، ۴۳ درصد از آنان مبتلا به کم خونی بودند. نیمی از این زنان روزانه کپسولهای ۶۰ میلی گرمی آهن به همراه اسید فولیک و نیمی دیگر ۳۰ میلی گرم آهن به همراه اسید فولیک، روی، ویتامین Aو Cو دیگر ریز مغذی ها را دریافت می کردند. در ضمن این زنان تا سه ماه پس از زایمان نیز به مصرف این کپسول ها ادامه دادند. در انتهای مطالعه، میزان آهن خون تمام این زنان صرف نظر از اینکه چقدر آهن دریافت کرده بودند، یکسان بود. میزان هموگلوبین خون آنها ۱۱ گرم در دسی لیتر بود که البته کمی پایین تر از حد نرمال است.

در طول دوران بارداری و در حین رشد، جنین به اکسیژن نیاز دارد، در این دوران میزان نیاز زنان به آهن نیز به طور نرمال افزایش می یابد. امانتایج مطالعه اخیر نشان داد که تجویز آهن اضافی به زنانی که کم خونی ندارند، مانع از این نمی شود که میزان هموگلوبین خون آنها در دوران بارداری دچار کاهش اندکی نشود. فواید دریافت مکمل آهن درزنانی که کم خونی ندارند، هنوز نامشخص مانده است.

در برخی مردم دنیا مانند مردمان آفریقا که از سوءتغذیه رنج می برند و یا مناطقی که آلودگی به انگل ها شایع میباشند، جمعیت بیشتری از کمبود آهن رنج می برند. دانشمندان معتقدند که این افراد باید حتما مکمل آهن دریافت کنند. در زنان مبتلا به کم خونی، این کپسولها سطح آهن خون را در زمان بارداری افزایش داده و به سطح آهن خون زنان باردار طبیعی می رساند. البته باید این نکته را در نظر داشت که سطح آهن خون هر دو گروه یعنی چه زنان باردار سالم و چه زنان باردار مبتلا به کم خونی، به طور نرمال اندکی زیر حد طبیعی خواهد بود.

نکته عملی: با توجه به مطالعات انجام شده دریافت مکمل آهن در زنان بارداری که کم خونی فقر آهن دارند الزامی است اما در زنان باردار سالم که در برنامه های مراقبت بارداری قرار دارند، نیازی به مصرف این مکمل نیست زیرا هنوز هیچ فایده­ خاصی در این زمینه دیده نشده است. البته این به معنای جایگزینی توصیه های متخصصین زنان نمی باشد بلکه این گروه از متخصصین براساس شرایط مادر باردار، تصمیم به دریافت مکملهای حاوی آهن می گیرند.

منبع: AJCN, March 2011

Loading