خطر مکمل ویتامین D برای سنگ کلیه

  1. خانه
  2. BMI
  3. خطر مکمل ویتامین D برای سنگ کلیه

همانطور که می دانیم به علت منابع محدود غذایی و هم چنین امکان کم بهره مندی از نور خورشید  با شرایط مناسب، ویتامین D از جمله ویتامین هایی است که احتمال کمبود آن در انسان شایع می باشد،  بنابراین بسیاری از متخصصین توصیه می کنند به منظور اطمینان از دریافت کافی این ویتامین از مکمل ویتامین D استفاده شود، هم چنین مطالعات قبل نشان داده اند که دریافت ویتامین D در پیشگیری از برخی بیماری ها از جمله برخی از انواع سرطان موثر است اما نگرانی هایی در مورد امکان افزایش خطر سنگ های کلیوی با مصرف این مکمل ها وجود داشت که نتایج این مطالعه جدید آنها را رفع کرده است. نتایج این  مطالعه نشان داده است که دلیلی برای نگرانی در مورد اثر مصرف کپسول های ویتامین D بر خطر سنگ کلیه وجود ندارد.
این مطالعه به منظور بررسی اثر مکمل ویتامین D بر خطر بروز سنگ کلیه انجام شده و نتایج آن در سال ۲۰۱۳ در American Journal of Public Health منتشر گردیده است.
در این مطالعه بیش از ۲ هزار فرد بزرگسال در همه سنین شرکت داشتند. بعد از پیگیری شرکت کننده ها برای مدت ۱۹ ماه ، تنها ۱۳% از این افراد بروز سنگ کلیه را طی این مدت گزارش کردند. اطلاعات در زمینه سن، BMI و جنسیت شرکت کننده ها جمع آوری شد و هم چنین دریافت یا عدم دریافت مکمل های ویتامین D در این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بررسی این پژوهشگران نشان داد سن و BMI بالاتر  از عوامل خطرساز برای بروز سنگ های کلیه هستند. هم چنین مردان نسبت به زنان خطر بیشتری  برای ابتلا  دارند. اما تفاوتی در میزان ابتلا به سنگ های کلیوی بین مصرف کنندگان مکمل ویتامین D و سایرین وجود نداشت. طبق نظر این پژوهشگران مصرف مکمل ویتامین D خطر سنگ های کلیه را افزایش نمیدهد بلکه به نظر میرسد سن، جنسیت و وزن افراد در بروز این مشکل نقش اصلی را دارند.
طبق شواهد سطح سرمی ویتامین D در محدوده ۴۰ تا ۵۰ نانوگرم در میلی لیتر برای کاهش خطر بسیاری بیماری ها شامل سرطان پستان و روده  توصیه می شود.
نکته عملی: طبق نتایج این مطالعه دریافت دوز مناسب مکمل ویتامین D طبق توصیه پزشک در پیشگیری از بسیاری بیماری ها مفید بوده و خطری برای افزایش احتمال ابتلا به سنگ های کلیوی نیز ندارد.

منبع:

 Cedric Garland, et al “25-Hydroxyvitamin D in the Range of 20 to 100 ng/mL and Incidence of Kidney Stones” American Journal of Public Health,Posted online on 17 Oct 2013.

 

Loading