خطر ابتلا به دیابت بارداری به علت عدم امنیت غذایی

دیابت بارداری یکی از بیماریهای مزمنی است که سلامت جنین و مادر را تهدید می نماید. ناامنی غذایی خانواده به شرایطی اطلاق می شود که خانواده سطح در آمد پایینی دارد و امکان دست یابی کافی به غذاهای مغذی را ندارد. نا امنی غذایی در دوران بارداری ممکن است شانس ابتلا به برخی عوارض مرتبط با دوران بارداری به ویژه دیابت دوران بارداری را در مادران خانواده های کم در آمد افزایش دهد. به نظر می رسد که زنان بارداری که به دلیل مشکلات مالی یا فقدان دسترسی به مواد مغذی همواره  نگران دریافت کافی مواد غذایی خود هستند،  بیشتر مستعد اضافه وزن و عوارض ناشی از آن  مانند دیابت بارداری می گردند.

یکی از مطالعاتی که به منظور بررسی ارتباط بین عدم امنیت غذایی خانوار با  سلامت مادر در طی بارداری انجام گرفت، در ژورنال  Journal of the American Dietetic Association در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسیده است. در این مطالعه ۸۱۰ زن باردار  متعلق به خانواده هایی با سطوح در آمد مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج این مطالعن نشان داد که  75% این افراد از امنیت غذایی کافی برخوردار بودند. ۱۴% در مرز ناامنی غذایی بودند و ۱۰% افراد نیز از خانواده هایی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند. یافته های مطالعه نشانگر ارتباط بین نا امنی غذایی خانوار و پیشترفت بیماری دیابت بارداری بودند و مشاهده شد شانس ابتلا به دیابت بارداری در خانواده های با فقر غذایی و یا در مرز فقر غذایی  نسبت به خانواده های دارای امنیت غذایی در حدود ۲ برابر بیشتراست.

نکته عملی: عدم امنیت غذایی شانس ابتلا به دیابت بارداری را در زنان باردار افزایش می دهد و سلامت مادر و کودک را از جهات مختلفی مورد مخاطره قرار می دهد. لذا تخصیص دادن سیاست ها و برنامه هایی در سطح جامعه برای اطمینان از دریافت کافی مواد مغذی در زنان باردار خانواده های کم در آمد  حائز اهمیت می باشد.

منبع: : ۶۹۲ Journal of the American Dietetic Association, 2010; 110  5

Loading