خانه داری یک روش موثر در پیشگیری از اضافه وزن

طی دهه های گذشته بسیاری زنان  به مشاغل بیرون از خانه روی آورده اند و در کنار امور خانه داری به شغل دوم می پردازند. همزمان با این تغییرات شیوع چاقی به سرعت در حال افزایش است، نزدیک به دو سوم زنان در ایالات متحده مبتلا به  اضافه وزن یا چاقی هستند. بعلت کمبود مطالعات، ارتباط عوامل اجتماعی-محیطی با چاقی به خوبی شناخته نشده اند. اخیرا نتایج یک مطالعه نشان داده است که کمتر پرداختن به کارهای منزل با افزایش شیوع چاقی در زنان مرتبط است.
این مطالعه در دانشگاه کارولینای جنوبی به منظور بررسی روند تغییرات ۴۵ ساله در انجام امور خانه داری و مصرف انرژی در زنان انجام شده و نتایج آن در ژورنال PLoS ONE به چاپ رسیده است. طی این بررسی پژوهشگران به تجزیه تحلیل داده های ملی استفاده از زمان توسط زنان ۶۴-۱۹ ساله از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۰ پرداختند، نحوه استفاده از زمان و کالری مصرفی برای امور خانه داری در این زنان ارزیابی شد. امور خانه داری شامل غذا پختن، فعالیت های بعد وعده غذایی مثل شستن ظروف، شست و شو، اتو و جمع کردن لباس ها و سایر کارهای منزل می باشد. البته مراقبت از کودکان در این اطلاعات گنجانده نشده بود.
در سال ۱۹۶۵ اغلب زنان تنها در خانه کار کرده  و به امور خانه رسیدگی می کردند، با گذشت زمان، زنان یک شیفت کاری ۸ ساعته بیرون منزل داشته و بعد از بازگشت به خانه به مراقبت از فرزندان بعنوان کار دوم می رسیدند. نتایج نشان داد به طور متوسط، زمانی که زنان صرف خانه داری می کنند از ۷/۲۵ ساعت در هفته در سال ۱۹۶۵ به ۳/۱۳ ساعت در هفته در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. همزمان با این کاهش در مدت زمان صرف شده برای کارهای منزل، انرژی صرف شده برای انجام کارهای منزل نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این پژوهشگران تاکید کردند همانطور که فعالیت خانه داری زنان کمتر شده و بی تحرک تر شده اند، مدت زمانی که صرف دیدن برنامه های تلویزیونی  می شود نیز در زنان نزدیک به دو برابر شده است. نتایج همچنین حاکی از آنست که زنان امروزه،  25 در صد بیشتر از زمانی که صرف کارهای خانه می کنند را به دیدن برنامه های تلویزیونی می گذرانند. این موضوع با شیوع بی رویه چاقی در طی دهه های اخیر در خانمها می تواند مرتبط باشد.
نکته عملی: این یافته ها اهمیت افزایش  انرژی سوخت و ساز  غیرمحسوس در اثر انجام فعالیتهای خانه داری را نشان می دهد. حال اگر خانم ها در دنیای امروز وقت کمتری را بدلیل فعالیتهای شغلی شان به خانه داری صرف می کنند برای کنترل وزن خود باید زمانی را برای داشتن فعالیت روزانه ورزشی خود اختصاص دهند.

منبع:

 Edward Archer, et al "45-Year Trends in Women’s Use of Time and Household Management Energy Expenditure" PLoS ONE, March 2013

 

Loading