حفظ وزن سالم، به پایین نگاه داشتن فشارخون کمک می‌کند

  1. خانه
  2. بیماریهای قلبی
  3. حفظ وزن سالم، به پایین نگاه داشتن فشارخون کمک می‌کند

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حفظ وزن سالم در طول زندگی جهت کنترل فشارخون مهم و ضروری است.
افزایش فشارخون در سنین جوانی با شروع زودرس بیماری‌های قلبی و سکته مغزی همراه است و توصیه‌های انجمن قلب آمریکا حاکی از حفظ رفتارهای سالم در طول عمر به منظور پیشگیری از افزایش فشارخون همزمان با افزایش سن می‌باشد.
محققان اثرات حفظ ۵ رفتار بهداشتی بر میزان فشارخون را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند: وزن سالم (به عبارتی نمایه توده بدنی یا BMI کمتر از ۲۵ کیلوگرم در متر مربع)، نکشیدن سیگار، مصرف الکل، ۱۵۰ دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی شدید تا متوسط در هفته و داشتن یک رژیم غذایی سالم.
آن‌ها دریافتند داشتن فعالیت بدنی و رژیم غذایی سالم منجر به افزایش فشارخون نمی‌شود، همچنین سیگار نکشیدن و مصرف الکل نیز در میانسالی با افزایش اندکی در فشارخون همراه بود.
یافته‌ها نشان می‌دهند وزن بدن در حفظ فشارخون از سنین جوانی تا میانسالی بسیار اهمیت دارد. این نتایج محققان را قادر می‌سازد تا مداخلاتی طراحی نموده و وزن بدن را در طول عمر در محدوده طبیعی نگه دارند. سایر رفتارهای ذکر شده نیز نقش مهمی دارند، زیرا به نحوی می‌توانند وزن بدن را تحت تاثیر قرار دهند.
نکته عملی: انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند بهتر است افراد از رفتارهای سالم پیروی نموده و وزن خود را در محدوده طبیعی نگه دارند تا از عوامل خطر مرتبط با بیماری‌های قلبی و سکته مغزی از جمله بیماری پرفشاری خون جلوگیری نمایند.
منبع:

Presented at the American Heart Association (AHA) Council on Hypertension, AHA Council on Kidney in Cardiovascular Disease, American Society of Hypertension Joint Scientific Sessions 2017 in San Francisco

Loading