بیماریهای قلبی- عروقی، دلیل اصلی مرگ و میر در سرتاسر جهان می باشد. اصلی ترین عامل بروز بیماریهای قلبی- عروقی سطح بالای کلسترول خون است. مصرف تخم مرغ، به دلیل بالا بودن سطح کلسترول می تواند منجر به بیماریهای قلبی- عروقی شود. این، ادعایی بود که تا قرن ۲۰ وجود داشته و تصور بر این بوده که مصرف بیش از دو عدد تخم مرغ در هفته، منجر به افزایش سطح کلسترول خون می شود. در نتیجه توصیه به محدود کردن مصرف تخم مرغ می شده است. اخیرا، طی مطالعات انجام شده، این اتهام از تخم مرغ در حال برداشت است. مطالعات نشان داده اند که دلیل اصلی افزایش سطح کلسترول خون، مصرف چربی های اشباع و ترانس موجود در گوشت قرمز، محصولات و فراورده های تجاری و … بوده و میزان کلسترول موجود در رژیم غذایی اثر کمتری از آنها در سطح کلسترول خون دارد. مطالعه ی حاضر نشان داده است که مصرف زیاد تخم مرغ، بدون در نظر گرفتن اینکه چه مقدار فعالیت بدنی انجام می شود، با سطح کلسترول خون در نوجوانان ارتباطی ندارد.
محققین دانشگاه گرانادا در اسپانیا، در مطالعه ی (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence)  HELENA که در آن ۹ کشور شرکت داشتند، ارتباط بین مصرف تخم مرغ در نوجوانی و سطح فاکتورهای لیپیدی مستعد کننده برای بیماریهای قلبی- عروقی مانند پروفایل لیپیدی، افزایش توده ی چربی بدن، مقاومت به انسولین و افزایش فشار خون را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این مطالعه در مجله ی Nutrition Hospital چاپ شده است.
۳۸۰ نوجوان در این مطالعه شرکت کردند. میزان غذای مصرفی با ۲ بار یادآمد ۲۴ ساعته ی غیرمتوالی، مورد ارزیابی قرار گرفت. آدیپوست ها (سلولهای چربی)، پروفایل لیپیدی، سطح قند و انسولین خون، مقاومت به انسولین، فشار خون و عملکرد سیستم قلبی- عروقی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان فعالیت بدنی ثبت شد. وضعیت اقتصادی- اجتماعی و استعمال دخانیات توسط پرسشنامه ارزیابی شد و میزان رشد جنسی در نظر گرفته شد
نتایج نشان داد که مصرف تخم مرغ، ارتباطی با پروفایل لیپیدی، میزان توده ی چربی بدن، مقاومت به انسولین، فشار خون و عملکرد قلبی- عروقی ندارد. نبود این ارتباط، حتی با در نظر گرفتن فعالیت بدنی هم تحت تأثیر قرار نگرفت.
چنانچه سطح کلسترول خون نوجوانان در دامنه ی طبیعی باشد، مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ هیچگونه اثر منفی بر سطح کلسترول خون آنها، افزایش چربی بدن (چاقی)، مقاومت به انسولین و ابتلا به بیماریهای قلبی- عروقی در سنین بزرگسالی نخواهد داشت و تخم مرغ به عنوان یک منبع غنی از آمینواسیدهای ضروری می تواند گزینه ی مناسب غذایی برای تأمین رشد در این سنین باشد.

منبع:

  Nutr Hosp. ۲۰۱۳; ۲۸: ۸۶۸-۸۷۷

 

 

Loading