فواید شیردهی – تاثیر شیر مادر بر تکامل عصبی کودکان

امروزه شواهد علمی در مورد فواید شیردهی نشان داده اند که تغذیۀ نوزادان با شیر مادر منجر به افزایش میانگین بهرۀ هوشی کودکان در سرتاسر جهان شده است. در این رابطه برخی مطالعات وجود دارد که تاثیر شیر مادر بر تکامل عصبی کودکان را طی دو سال اول زندگی کودکان مورد بررسی قرار داده است.

 

تاثیر شیر مادر بر تکامل عصبی کودکان:
محققان طی مطالعه ای به بررسی فواید شیردهی و ارتباط بین تغذیۀ نوزاد با شیر مادر و پیشرفت و تکامل برخی ویژگی های عصبی- ادراکی در ۲ سال ابتدایی زندگی در نوزادان آسیایی پرداخته اند. نتایج این مطالعه در سال ۲۰۱۵ در Am J Clin Nutr منتشر شده است.
به این منظور محققان در یک مطالعۀ هم گروهی آینده نگر، ۴۰۸ کودک با سه گروه سنی ۶، ۱۸ و ۲۴ ماهه، که طی بارداری های بدون مشکل متولد شده بودند را برای شرکت در مطالعه انتخاب نمودند. این کودکان همگی وزن تولد ۴ -۲/۵ کیلوگرم داشتند و پس از هفتۀ ۳۷ بارداری به دنیا آمده بودند. آزمون های انجام شده بر روی این کودکان شامل آزمون حافظه و امور مربوط به توجه(مانند بینایی و شنوایی) بود. کودکان بر اساس مدت زمان شیردهی به سه گروه حد پائین، متوسط و حد بالا تقسیم بندی شدند.
پس از کنترل نمودن متغیر های مخدوش کننده، ارتباط بارزی در ۴ آزمون از ۱۵ آزمون دیده شد. شیردهی طولانی مدت تر با حافظۀ بهتر در ۶ ماهگی مرتبط بود. در ۱۸ ماهگی هیچ تأثیر ویژه ای ناشی از شیردهی دیده نشد. در ۲۴ ماهگی کودکانی که با شیر مادر تغذیه شده بودند در آزمون های حافظه عملکرد بهتری نشان دادند و امتیاز آزمون پذیرش کلام در کودکان نو پایی که به لحاظ تغذیه با شیر مادر در حد بالا قرار داشتند از کودکانی که در حد متوسط و پائین قرار داشتند به نسبت بیشتر بود. همچنین این برتری در مورد بیان زبانی نیز دیده می شد.
یافته های مطالعۀ حاضر نشان دهنده فواید شیردهی برای شیرخواران است. با توجه به این نتایج تغذیه با شیر مادر فواید بارزی در برخی جنبه های حافظه و تکامل زبان در دو سال اول زندگی دارد. بنابراین این نتایج دلیل دیگری بر ضرورت تغذیۀ انحصاری نوزاد با شیر مادر در ماه های نخستین پس از تولد و ادامۀ آن در کنار تغذیۀ تکمیلی تا پایان دو سالگی است.

منبع: Am J Clin Nutr 2015 101: 2 326-336

 

Loading