تاثیر مصرف شکر و خامه همراه با چای و قهوه بر انرژی دریافتی

  1. خانه
  2. اضافه وزن
  3. تاثیر مصرف شکر و خامه همراه با چای و قهوه بر انرژی دریافتی

طبق دستورالعمل های موجود کالری مورد نیاز روزانه برای مردان و زنان ۵۵-۱۸ ساله با میزان فعالیت متوسط به ترتیب ۲۸۰۰-۲۶۰۰ و ۲۲۰۰-۲۰۰۰ کیلوکالری است. درصورتیکه میزان کالری دریافتی فرد بیش از میزان کالری مصرفی وی باشد، اضافه وزن و چاقی رخ می دهد. بر اساس دستورالعمل های رژیمی چای و قهوه می توانند به عنوان بخشی از رژیم غذایی سالم مصرف شوند اما کالری اضافه شده به آن ها از طریق افزودنی هایی مانند شکر و خامه باید محاسبه شود. برخلاف نوشیدنی هایی مانند نوشابه ها که به تنهایی مصرف می شوند، اغلب مردم ترجیح می دهند که چای و قهوه را با افزودنی هایی مانند شکر و خامه استفاده کنند. این افزودنی ها حاوی کالری بالایی هستند اما ارزش غذایی کمی دارند. آنالیز اطلاعات مربوط به ۲۰۰۰۰ نفر نشان می دهد که حدود دو سوم کسانی که قهوه می نوشند و یک سوم کسانی که چای می نوشند به نوشیدنی خود شکر، خامه و سایر مواد پرکالری را اضافه می کنند. محققان طی مطالعه ای اثر این افزودنی ها را بر دریافت کالری روزانه بررسی کرده اند. 
در مطالعه حاضر اطلاعات مربوط به ۱۳۱۸۵ بزرگسال که طی ۲۴ ساعت گذشته قهوه مصرف کرده بودند و اطلاعات ۶۲۱۵ بزرگسال که طی این مدت چای مصرف کرده بودند، بررسی شد.
نتایج نشان داد ۵/۶۷ درصد مصرف کنندگان قهوه و ۴/۳۳ درصد مصرف کنندگان چای از افزودنی ها استفاده می کردند. متداول ترین نوع افزودنی در افراد مصرف کننده قهوه شکر، خامه، جانشین های شکر و خامه و نیز شیر پرچرب یا کم چرب و برای افراد مصرف کننده چای شکر، جانشین های شکر، عسل و نیز شیر پرچرب یا کم چرب بود. همچنین مشخص شد افرادی که از افزودنی ها همراه قهوه استفاده می کردند نسبت به سایرین روزانه ۶۹ کیلوکالری بیشتر دریافت می کردند که ۶۰ درصد آن از شکر و مابقی آن بیشتر از چربی تامین می شد. افرادی که از افزودنی ها همراه چای استفاده می کردند نسبت به سایرین روزانه ۴۳ کیلوکالری بیشتر دریافت می کردند که ۸۵ درصد آن از شکر تامین می شد.
نکته عملی: هرچند کالری ناشی از مصرف افزودنی ها به همراه چای و قهوه اندک است اما اگر فرد هر روز از این مواد همراه نوشیدنی خود استفاده کند با گذشت زمان به اضافه وزن مبتلا خواهد شد. 
منبع:

Ruopeng An et al. "Consumption of coffee and tea with add-ins in relation to daily energy, sugar, and fat intake in US adults, 2001-2012". Public Health, 2017.

 

Loading