تاثیر سندرم متابولیک در عود سرطان کولون

  1. خانه
  2. دیابت
  3. تاثیر سندرم متابولیک در عود سرطان کولون

 بررسی ها بیان گر این مطلب هستند که سندرم متابولیک و سرطان کولون در ارتباط باهم هستند و این سرطان سومین عامل مرگ و میر ناشی از انواع سرطان ها در آمریکا می باشد. سندرم متابولیک مجموعه ای خوشه ای از بیماری هایی است که از هر ۵ فرد آمریکایی ۱ نفر دچار آن می باشد و می تواند شامل دیابت، چاقی، فشارخون بالا، سطوح پایین کلسترول خوب و میزان بالای چربی خون باشد.
یافته ها نشان دهنده این موضوع هستند که بیمارانی در مراحل اولیه سرطان کولون و مبتلا به فشار خون بالا یا دیابت می بایست با دقت بیشتری تحت نظر قرا گیرند زیرا احتمال عود بیماری در این افراد بیشتر می باشد.
جهت درک بهتر این موضوع دکترEsnaola و همکارانش داده های مربوط به ۳۶۰۷۹ بیمار مبتلا به سرطان کولون را از سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ جمع آوری کردند که شامل ۷۰۲۴ (۵/۱۹ درصد) بیمار مبتلا به سندرم متابولیک بود. آنها تاثیرات سندرم متابولیک و اجزائ آن را بر عود سرطان کلون مورد بررسی قرار دادند.
محققین دریافتند در بین افرادی که در مراحل ابتدایی این سرطان قرار دارند احتمال عود بیماری یا مرگ و میر گروهی که مبتلا به فشار خون بالا یا دیابت هم هستند به صورت معنی داری بیشتر است.
برای مثال افرادی که پس از ۵ سال از تشخیص این سرطان به حیات خود ادامه دادند در گروهی که بیماری دیابت نداشتند۷/۴۷ درصد و در گروهی که دچار دیابت هم بودند ۳/۴۱ درصد بود.
زمانی که محققین پژوهش بیشتری انجام دادند متوجه شدند عود سرطان کولون در طول ۵ سال در بیمارانی که دیابت یا فشار خون هم دارند۸ درصد بالاتر از سایرین است.
در مقابل آنالیز ها نشان دادند که بیماران با چربی خون بالا به علت استفاده از استاتین ها و اثرات محافظتی آنها، احتمال عود بیماری یا مرگ و میر کمتری دارند. به طور کلی افرادی که پس از ۵ سال از تشخیص بیماری به حیات خود ادامه دادند در گروه افراد دچار چربی خون بالا ۷/۵۲ درصد ودرمقایسه در افرادی که این مشکل را نداشتند ۳۹ درصد بود.
نکته عملی: بررسی ها بیان گر این مطلب می باشند که بیماران مبتلا به سرطان کولون با کنترل عوامل سندرم متابولیک یعنی بیماری هایی مانند دیابت و فشار خون می توانند سبب ارتقائ کیفیت زندگی شان  شوند پس با پیروی از برنامه غذایی سالم از بروز این مشکلات پیشگیری کنیم.

منبع:

Cancer, Volume 119, Issue 8, pages 1512–1520, 15 April 2013

 

Loading