طبق مطالعه گزارش شده در مجله  Epilepsy & Behavior  ، بهبود برنامه غذایی می تواند بر تعدیل داروهای مصرفی بیماران مبتلا به صرع میوکلونیک تاثیرگذار باشد. تیم تحقیقاتی بیمارستان جان هاپکینز به بررسی شرایط ۸ بیمار مبتلا به صرع که تحت درمان با رژیم تعدیل شده اتکینز بودند،  پرداختند.
این رژیم اصول کلی رژیم اتکینز را دنبال می کند با این تفاوت که محدودیت کربوهیدرات در آن کمتر بوده و درصد چربی برنامه غذایی بیشتر از رژیم اتکینز است. این رژیم توسط محققین برای صرع عمومی ایدیوپاتیک موثر شناخته شده و به علت محدودیت های کمتر و سهولت در اجرا بر رژیم کتوژنیک ارجحیت دارد.
از ۸ نفر بیمار مورد مطالعه ۶ نفر زن بوده که تقریبا از ۱۰ سالگی به این بیماری مبتلا و از حدود ۲۴ سالگی رژیم درمانی را آغاز کردند . بیماران پیش از شروع رژیم به طور میانگین از ۵ داروی ضد تشنج استفاده می کردند و بیشتر آنها در شروع رژیم غذایی همچنان مصرف ۱ یا ۲ دارو ضد تشنج را ادامه می دادند.
پس از چند روز از شروع برنامه غذایی فوق در ۷ بیمار حد متوسطی از کتوز ادراری دیده شد. در نهایت ۷ بیمار برنامه غذایی را ادامه داده و یک بیمار به علت محدودیت های ایجاد شده برنامه غذایی خود را رها کرد.
در نتیجه مداخلات غذایی انجام شده ، ۶ نفر از بیماران در یک ماه حدود ۵۰ % کاهش تعداد دفعات حملات را تجربه کردند. این مقدار در ۵ بیمار تا ۳ ماه پایدار بود. حملات میوکلونیک و تونیک- کلونیک عمومی در بیماران کاهش یافت و حتی در دو بیمار به طور کامل قطع شد.
طی ۱۳ ماه پیگیری ، ۴ بیمار همچنان به رعایت رژیم اتکینز تعدیل شده ادامه دادند. هیچ کدام از بیماران رژیم سنتی کتوژنیک را ترجیح ندادند.
نکته عملی:  مطالعات نشان می دهد، در کودکان و بزرگسالانی که حداقل به مدت یک ماه موفق به پیگیری رژیم تعدیل شده اتکینز شده اند، تعداد دفعات حمله های عصبی صرع به طور قابل توجهی کاهش داشته است. البته استفاده از این نوع رژیم فقط با نظارت دقیق متخصص تغذیه امکان پذیر است. با این وجود هنوز لزوم مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود.

 منبع :

Epilepsy Behav 2012 , Eric H. Kossoff  et all