تاثیر رژیم‌های پر پروتئین بر کاهش وزن

بیش از یک قرن است که رژیم‌های پر پروتئین برای درمان چاقی مطرح شده‌اند. در نیمه دوم قرن گذشته با توصیه مراکز علمی بین‌المللی و نیز سازمان جهانی بهداشت مبنی بر استفاده از رژیم‌های غذایی سالم که حاوی کربوهیدرات فراوان می‌‌باشند، رژیم‌های پر پروتئین کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند. ولی در دهه‌های اخیر توجه عمومی به این رژیم‌ها افزایش یافته است، به طوری که کم نیستند افراد چاقی که پس از ناامیدی از سایر رژیم‌ها، حتی به صورت محدود این نوع رژیم‌ها را تجربه کرده‌اند.

Loading