تاثیر اضافه وزن و چاقی طولانی مدت بر سلامت قلب

  1. خانه
  2. BMI
  3. تاثیر اضافه وزن و چاقی طولانی مدت بر سلامت قلب
تاثیر اضافه وزن و چاقی طولانی مدت بر سلامت قلب

بررسی بیش از ۹ هزار نفر با میانگین سنی ۶۳ سال نشان می‌دهد تعداد سال‌هایی که فرد به اضافه وزن یا چاقی مبتلا بوده با احتمال آسیب قلب در ارتباط است. بر این اساس وزنی که افراد در ۲۵ سالگی دارند بر وضعیت سلامت قلب موثر است. آسیب قلب با اندازه‌گیری پروتئینی به نام تروپونین در خون مشخص می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حتی اگر افراد به عوامل خطر بیماری قلبی مانند پرفشاری خون، دیابت و بیماری کلیوی مبتلا نباشند، داشتن سابقه طولانی ابتلا به اضافه وزن یا چاقی احتمال آسیب قلبی را افزایش می‌دهد.
نتایج مطالعات قبلی نشان داده که اضافه وزن با آسیب قلبی که با افزایش میزان تروپونین مشخص می‌شود، همراه است. اما این تحقیقات اثر اضافه وزن طولانی مدت را بررسی نکرده‌اند. در مطالعه حاضر شرکت‌کنندگان در طی یک سال ۴ مرتبه به منظور تعیین نمایه توده بدنی (BMI)، سابقه بیماری قلبی و افزایش میزان تروپونین خون بررسی شدند. همچنین از این افراد وزنی که در سن ۲۵ سالگی داشتند، پرسیده شد. BMI بالاتر از ۲۵ اضافه وزن و بالاتر از ۳۰ چاقی تعریف شد.
نتایج نشان داد در کسانی که در ویزیت چهارم BMI آن‌ها افزایش و به محدوده اضافه وزن یا چاقی رسیده بود احتمال افزایش میزان تروپونین که نشان دهنده آسیب قلب است ۱۴ درصد بیشتر بود. در کسانی که در ویزیت اول و چهارم چاق بودند احتمال افزایش تروپونین ۲ برابر بیشتر بود. در کسانی که هم در سن ۲۵ سالگی و هم در ویزیت چهارم چاق بودند احتمال افزایش این پروتئین ۴ برابر بیشتر بود. همچنین مشخص شد به ازای هر ۱۰ سال سابقه ابتلا به چاقی احتمال افزایش تروپونین ۱/۲۵ برابر بیشتر است.
نکته عملی: داشتن وزن مناسب در تمام طول عمر در حفظ سلامت قلب و به حداقل رساندن آسیب وارده به آن موثر است.
منبع:

Chiadi E. Ndumele et al. Clinical Chemistry 2018.