اهمیت دریافت کافی مواد پروتئینی در مبارزه با عفونت

  1. خانه
  2. آرژنین
  3. اهمیت دریافت کافی مواد پروتئینی در مبارزه با عفونت

پروتئین ها از اسیدهای آمینه تشکیل می شوند  و آرژنین یکی از اسید های آمینه غیر ضروری اما مهم برای  بدن است. اخیرا کشف شده است که اسید آمینه آرژنین جهت اطلاع رسانی به بدن از اینکه مورد حمله یک عامل عفونی و میکروبی قرار گرفته است مورد نیاز می باشد. اگرچه این مطلب هنوز کاملا تایید نشده است اما می تواند یکی از دلایل احتمالی ابتلای میلیون ها تن از انسان هایی که در جهان سوم زندگی می کنند و دچار فقر تغذیه هستند به بیماری های ناشی از عفونت باشد.

شواهدی نیز وجود دارند مبنی بر این که آرژنین در مکانیسم های التهاب های مزمن مانند آرتریت نیز تاثیرگذار باشد .بدین صورت  که اگر مقادیر زیادی آرژنین در بدن شما باشد  ممکن است موجب شود بدن چنین تصور کند که مداوما مورد حمله است که نتیجه آن فعالیت هایی است که بدن در جهت دفاع از خود انجام می دهد که می تواند منجر به ایجاد التهاب گردد.

در یکسری بررسی های آزمایشگاهی به غذای برخی از نمونه های آزمایشگاهی آرژنین اضافه گشت  و مشاهده شد که این نمونه های حیوانی توانایی بیشتری برای مقابله با عفونت داشتند (حتی اگر دچار سوء تغذیه بودند). این یافته بسیار مهم است چرا که اگر در مورد انسانها نیز مصداق داشته باشد نشانگر جنبه دیگری از تغذیه یعنی اهمیت سطوح اسید آمینه ها در بهبود سیستم ایمنی بدن می باشد.

شواهد همچنین حاکی از آنند که آرژنین در تقویت عملکرد ماکروفاژها موثر است. در یک فرد سالم ماکروفاژها اولین سلول هایی هستند که به ناحیه عفونت می رسند، آنها سلول های عفونی را می بلعند و مولکولهایی را در سطح سلول های عفونی تولید می کنند که سلول های مبارز بیشتری را به محل عفونت می کشانند.

نکته عملی: شواهد جدید حاکی از آنند که مناسب بودن سطوح اسیدهای آمینه در بدن برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی و مقابله با عفونت ها  اهمیت بسزایی دارد و لذا  افرادی که مستعد بیماری های عفونی هستند احتمالا باید دریافت پروتئین و محتوای اسیدهای آمینه بدنشان ( به ویژه اسید آمینه آرژنین) را بهبود بخشند و مواد پروتئینی را به قدر کفایت دریافت نمایند.

منبع:  Science Signaling, 2010; 3 135