امروزه مصرف امگا ۳ در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریهای مختلف توصیه می شود. بر اساس تحقیقات اخیر این موضوع مطرح شده است که احتمالا مکمل یاری با مقادیر کم از امگا۳ سبب محافظت بیماران مبتلا به دیابت و دارای سابقه انفارکتوس میوکارد در برابر آریتمی بطنی خواهد شد.

جهت بررسی مسئله ذکر شده در مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته ۱۰۱۴فرد بین سنین ۶۰ تا ۸۰ سال مبتلا به دیابت انتخاب شدند،  سپس این افراد به۴ دسته تقسیم شدندو هرگروه نوع خاصی مکمل دریافت کردند که عبارتند از:

گروه۱:مارگارین+مقادیر توصیه شده روزانه از امگا۳(شامل ۴۰۰ میلی گرم ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA)و دکوزا هگزانوئیک اسید(DHA))، گروه۲:مارگارین+۲ گرم آلفا لینولئیک اسید به صورت روزانه (ALA)، گروه۳:مارگارین+ترکیبی از مقادیر توصیه شده روزانه ی ALA,EPA,DHAوگروه ۴:مارگارین+دارونما

این مطالعه به مدت ۴۰ ماه به طول انجامید، قابل ذکر است تمام این افراد در طی ۱۰ سال گذشته سابقه انفارکتوس میوکارد (MI)داشته اند.در میانه مطالعه ۲۹ تن از بیماران دچار شدت آریتمی بطنی شدندو ۲۷ نفر به علت انفارکتوس میوکارد فوت شدند.

نتایج این مطالعه بیانگر این مطلب بودند که مکمل یاری با امگا۳ سبب کاهش ۸۴ درصد از آریتمی بطنی خواهد شد. اما محققین هیچگونه کاهش معناداری را در مرگ ومیر به علت انفارکتوس میوکارد در افراد تحت درمان مشاهده نکردند.

بعد از تعدیل عوامل مداخله گر مشاهده شد مکمل یاری همزمان اسیدهای چرب ضروری EPA,DHA,ALAسبب کاهش همزمان مرحله نهایی آریتمی بطنی و انفارکتوس میوکارد به میزان ۷۲ درصد خواهد شد گرچه مطالعات بیشتری نیاز است که نقش این اسید چرب را در محافظت از بیماران در مقابل آریتمی بطنی به صورت قطعی مشخص کند.

نکته عملی:داده ها بیان گر این مطلب بودند که مکمل یاری با هرکدام از ترکیبات امگا۳ سبب کاهش آریتمی بطنی خواهد شد، اگرچه بیمارانی که همزمان از مکمل های EPA,DHA,ALAاستفاده می کردند، کمترین میزان شیوع آریتمی را داشتند.