در بدن انسان  واکنشهای زیادی صورت می­گیرد, مکانیسم های آنتی اکسیدانی، واکنش هایی را که در شرایط سخت و پراسترس مثل بیماریهای قلبی و عروقی و عفونت و سرطان اتفاق می­افتد را متعادل می­کنند و از میزان اکسید شدن سلولها می­کاهند. در شرایطی که سطح اکسیدانها در بدن زیاد است و دفاع آنتی اکسیدانها کافی نیست، استرس اکسیداتیو اتفاق می­افتد که زمینه ساز ایجاد اختلالات و بیماریها است. مصرف مواد غذایی مختلفی روی افزایش یا کاهش آنتی اکسیدان ها مؤثر است. یکی از میوه هایی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد، توت فرنگی است. توت فرنگی­ دارای مواد فنولیک مثل فلاولانید هاست به همین دلیل خاصیت آنتی اکسیدان دارد .

در همین راستا مطالعه ای جدید در مجله Food Chemistry  مننتشر شده است؛ این مطالعه به منظور بررسی اثر توت فرنگی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی خون، در طی ۱۶روز  روی ۱۲ نفر انجام گرفت. در طی  مطالعه هر روز  به مقدار ۵۰۰ گرم توت فرنگی به داوطلبین دادند و نمونه خون آنها را در روزهای چهار و هشت و دوازده و شانزده از مطالعه  و همچنین یک ماه بعد مورد آزمایش قرار دادند.

یافته های اینمطالعه نشان داد که به علت افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسمای خون با مصرف توت فرنگی، مقاومت سلولهای خونی در برابر آسیب واز بین رفتن سلولی افزایش یافته است و در نتیجه تعداد آنها بیشتر شده است. همچنین محققان روی مقادیر کمتر مصرفی مثلاً روزی ۲۰۰ گرم ، توت فرنگی های مختلف و مدت زمان مصرفی متفاوت کار کردند و تا کنون  به نتایج متفاوتی که بیانگر نقش فاکتورهای متفاوت است، رسیده اند.

نکته عملی: مواد آنتی اکسیدان در کاهش بروز  و خطر بیماری های قلبی عروقی، دیابت و سرطانها و بهبود وضع ایمنی افرادموثر هستند. لذا مصرف میوه جات که دارای مواد آنتی اکسیدان هستند، توصیه می گردد. برهمین اساس مصرف بیشتر میوه جات در وعده های غذایی، خصوصاً توت فرنگی  در تامین سلامت شما مفدی خواهد بود.

منبع: ( Food Chemistry, 2011; 128 (1

Loading