افزایش مشکلات بیماران کلیوی با مصرف افزودنی های خوراکی

  1. خانه
  2. افزودنی های خوراکی
  3. افزایش مشکلات بیماران کلیوی با مصرف افزودنی های خوراکی

 مصرف زیاد مواد غذایی حاوی فسفر برای بیماران کلیوی نتایج زیان باری به همراه داشته و برای افراد سالم نیز مضر است. به همین دلیل مصرف غذاهایی که به طور طبیعی حاوی فسفر بیشتری هستند مانند شیر و پنیر، گوشت، میگو، ماهی بخصوص ماهی سفید، حبوبات، زرده تخم مرغ، جوانه گندم برای افرادی که دچار نارسایی پیشرفته کلیوی هستند، محدود می شود. با این وجود امروزه افزودنی های مجاز خوراکی که حاوی فسفر هستند به وفور به غذاهای فرآوری شده و فست فود ها اضافه می شوند.

 به منظور مشخص نمودن تاثیرات محدود سازی مصرف غذاهای حاوی افزودنی های صنعتی بر سطح فسفر سرم بیماران کلیوی، محققین ۲۷۹ بیمار کلیوی که برای طولانی مدت مجبور به استفاده از همودیالیز بوده و فسفر سرم آنها بیش از  mg/dl   5.5 بود را مورد بررسی قرار دادند.

۱۴۵ نفر از این افراد، تحت آموزش قرار گرفته تا چگونه هنگام خرید مواد غذایی از سوپر مارکت ها و یا رفتن به رستوران های فست فود از خوردن غذاهای حاوی فسفر اضافی پرهیز نمایند. ۱۳۴ نفر از آنها  نیز به زندگی خود به روال قبلی ادامه دادند. سپس تغییرات فسفر سرم در این افراد پس از ۳ ماه ارزیابی شد .

 نتایج آزمایشات نشان داد که سطح فسفر سرمی در افراد آموزش دیده که به برچسب های غذایی توجه نموده و از مصرف اینگونه مواد غذایی پرهیز کرده بودند، mg/dl  6.0 کاهش داشته است.

نکته عملی:  با توجه به اینکه در مراحل پیشرفته نارسایی کلیوی، حفظ فسفر سرم در سطح نرمال بسیار حائز اهمیت است. توصیه می شودتا به هنگام خرید به برچسب های غذایی توجه نموده و از مصرف غذاهای فراوری شده مانند سوسیس و کالباس و موادی که حاوی افزودنی های مصنوعی خوراکی هستند اجتناب نمائید.

منبع: JAMA. 2009;301(6):629-635.

Loading