ارتباط کمبود ویتامین D با سردرد مزمن

  1. خانه
  2. تابستان
  3. ارتباط کمبود ویتامین D با سردرد مزمن

به تازگی در مطالعه ای محققان ارتباط بین میزان ویتامین D سرم را با بروز سردرد مزمن در میان حدود ۲۶۰۰ مرد در محدوده سنی ۴۲ تا ۶۰ سال بررسی نمودند. در ۶۸ درصد مردان سطوح ویتامین D سرم کمتر از ۵۰ نانومول بر لیتر (nmol/l) بود. این میزان حد آستانه برای کمبود ویتامین D در نظر گرفته می شود. بروز سردرد مزمن به میزان حداقل یک بار در هفته توسط ۲۵۰ مرد گزارش شد. در افرادی که وقوع سردرد مزمن را گزارش کرده بودند میزان ویتامین D سرم نسبت به سایرین کمتر بود.
سپس جمعیت مورد مطالعه بر اساس میزان ویتامین D سرم به ۴ گروه تقسیم شدند. در گروهی که کمترین میزان ویتامین D را داشتند نسبت به گروهی که بالاترین میزان ویتامین را داشتند، خطر سردرد مزمن ۲ برابر بیشتر بود. در مردانی که در ماه هایی به غیر از ماه های تابستان مورد بررسی قرار گرفته بودند، سردرد مزمن با دفعات بیشتری رخ می داد. به علت تابش نور خورشید در ماه های تابستان میزان ویتامین D سرم بالاتر بود. این مطالعه شواهد بیشتری مبنی بر ارتباط بین دریافت کم ویتامین D و افزایش خطر بیماری های مزمن فراهم می کند. در تابستان نور خورشید منبع اصلی ویتامین D است. اما در سایر ماه های سال باید مقدار کافی ویتامین D از طریق مصرف مواد غذایی یا مکمل های غذایی تامین شود.
نکته عملی: مواجهه کافی با نور خورشید در فصل تابستان و مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین D مانند ماهی و لبنیات غنی شده با این ویتامین و در صورت لزوم مصرف مکمل ویتامین D در سایر فصول سال می تواند از بروز سردرد مزمن جلوگیری کند.
منبع:

Jyrki K. Virtanen et al. "Low serum 25-hydroxyvitamin D is associated with higher risk of frequent headache in middle-aged and older men". Scientific Reports, 2017

 

Loading