ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی با خطر عود سرطان سر و گردن

  1. خانه
  2. حبوبات
  3. ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی با خطر عود سرطان سر و گردن
ارتباط کربوهیدرات رژیم غذایی با خطر عود سرطان سر و گردن

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف زیاد کربوهیدرات و شکل‌های مختلف قند یک سال قبل از درمان سرطان سر و گردن خطر عود مجدد بیماری و مرگ را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، پس از درمان مصرف مقادیر متوسط چربی و غذاهای نشاسته‌ای مانند غلات سبوس‌دار، سیب‌زمینی و حبوبات می‌تواند اثر حفاظتی داشته و خطر عود بیماری را کاهش دهد.
در این مطالعه رژیم غذایی ۴۰۰ فرد مبتلا به سرطان قبل و بعد از درمان بررسی شد. میانگین سن افراد در زمان تشخیص بیماری ۶۱ سال بود. شرکت‌کنندگان به مدت ۲۶ ماه بعد از تشخیص و درمان کارسینومای سلول سنگفرشی سر و گردن مورد پیگیری قرار گرفتند. در طی دوره پیگیری ۱۷ درصد بیماران عود مجدد بیماری را تجربه کردند. ۴۲ نفر به علت عود بیماری و ۷۰ نفر بر اثر سایر علل فوت کردند.
نتایج نشان داد بیمارانی که بیشترین میزان کربوهیدرات و قند (به شکل سوکروز، فروکتوز، لاکتوز و مالتوز) را در سال قبل از درمان سرطان دریافت می‌کردند بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار داشتند. بیشترین میزان مرگ و میر در میانی کسانی دیده شد که به سرطان حفره دهان مبتلا بوده و بیشترین میزان کربوهیدرات تام و کربوهیدرات ساده را دریافت می‌کردند. در بیمارانی که به مرحله ۱ تا ۳ سرطان مبتلا بودند مصرف زیاد کربوهیدرات و بالا بودن بار گلایسمی مواد غذایی مصرفی با افزایش خطر مرگ ناشی از تمام علل مرتبط بود. از سوی دیگر، بعد از درمان سرطان مصرف متوسط چربی و غذاهای نشاسته‌ای در طی روز خطر مرگ و عود مجدد بیماری را کاهش می‌داد.
نکته عملی: ترکیب رژیم غذایی بر روی درمان سرطان موثر است. مصرف زیاد قندهای ساده قبل از شروع درمان خطر عود بیماری را افزایش می‌دهد. اما مصرف متوسط غلات سبوس‌دار و حبوبات بعد از پایان درمان به افزایش طول عمر بیماران کمک می‌کند.
منبع:
Anna E. Arthur et al. International Journal of Cancer 2018.

Loading