ارتباط چاقی با ساعت درونی بدن

  1. خانه
  2. BMI
  3. ارتباط چاقی با ساعت درونی بدن

افزایش وزن و چاقی یک بیماری همه‌گیر و پیچیده است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که بین رژیم غذایی نامناسب و بالا بودن چربی بدن ارتباط وجود دارد. از سوی دیگر، غذا خوردن در آخرین ساعات روز نیز عامل خطری برای افزایش وزن به شمار می‌رود. با این حال، تاثیر ساعت درونی بدن فرد، مستقل از ساعت صرف غذا در طی روز، تاکنون بررسی نشده است.
اخیراً در مطالعه‌ای محققان ارتباط بین چربی بدن و نمایه توده بدن (BMI) را با ساعت صرف غذا در طی روز و ساعت درونی بدن فرد بررسی کرده‌اند.
در این مطالعه اطلاعات ۱۱۰ شرکت‌کننده که شامل زمان خواب و دریافت وعده‌های غذایی روزانه بود طی ۳۰ روز بررسی شد. از یک اپلیکیشن موبایل برای ثبت دریافت غذایی افراد استفاده شد. سپس شرکت‌کنندگان یک شب به منظور ارزیابی زمان افزایش ترشح ملاتونین و ترکیب بدن مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان ملاتونین در شب افزایش یافته و سبب ایجاد حس خواب‌آلودگی می‌شود.
نتایج نشان داد که ساعت صرف غذا متناسب با شروع ترشح ملاتونین (نشانگر شروع شب بیولوژیکی فرد) با بالاتر بودن درصد چربی بدن و BMI مرتبط است. این ارتباط با ساعت واقعی روز و مقدار یا ترکیب غذا مشاهده نشد.
محققان دریافتند افرادی که درصد چربی بدن آن‌ها بالا بود بیشتر کالری خود را در زمان کوتاهی قبل از به خواب رفتن که سطوح ملاتونین بالا است، دریافت می‌کردند. این یافته نشان می‌دهد زمان دریافت غذا متناسب با ساعت درونی بدن خود شما، در مقایسه با ساعت واقعی روز، برای سلامتی مهم‌تر است.
نکته عملی: مصرف مواد غذایی در فاصله کوتاهی قبل از آن که فرد در طی شب احساس خواب آلودگی کند، احتمال افزایش درصد چربی بدن را بالا می برد.
منبع:

McHill, Andrew W et al. The American Journal of Clinical Nutrition 2017

Loading