ارتباط مصرف گوشت قرمز با خطر ابتلا به دیابت

  1. خانه
  2. دیابت
  3. ارتباط مصرف گوشت قرمز با خطر ابتلا به دیابت

دیابت نوع ۲  اختلالی است که در آن بدن قادر به استفاده و ذخیره گلوگز نمی‌باشد، این نوع دیابت در نتیجه عدم توانایی بدن در استفاده از انسولین ( مقاومت به انسولین) رخ می‌دهد. متاسفانه امروزه آمار ابتلا به دیابت نوع ۲  در  افراد جوان به دلیل شیوه زندگی امروزی افزایش یافته‌است. بنابراین یکی از دغدغه های جامعه عمومی امروز شناسایی عادات غذایی خاص مرتبط با خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ میباشد. مطالعات زیادی در زمینه ارتباط مصرف گوشت قرمز با ابتلا به دیابت نوع ۲ انجام شده اند. مقاله حاضر به مرور و جمع بندی مطالعات قبلی پرداخته است که اثر تغییر در میزان مصرف گوشت قرمز بر خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را بررسی کرده اند.
این مطالعه به منظور بررسی ارتباط مصرف گوشت قرمز  و خطر ابتلا به دیابت نوع ۲  انجام شده و نتایج آن در JAMA  منتشر شده است.
پژوهشگران در این مطالعه از  اطلاعات ۱۴۹ هزار فرد شرکت کننده در ۳ مطالعه آینده نگر دانشگاه هاروارد استفاده کردند، این افراد برای مدت ۲۰ سال پیگیری شدند. میزان مصرف گوشت قرمز و گوشت های فراوری شده هر چهار سال یکبار با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک اندازه گیری شد  و هر ۲ سال افراد مبتلا شده به دیابت نوع ۲ شناسایی می شدند.
نتایج بررسی این پژوهشگران نشان داد، در مقایسه با افرادی که تغییری در میزان مصرف گوشت قرمز خود ندادند، شرکت کننده  هایی که میزان مصرف گوشت قرمز در آنها نیم سروینگ در روز افزایش یافته بود ۴۸% بیشتر خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ در چهار سال آینده داشتند. هم چنین افزایش مصرف گوشت قرمز  با افزایش وزن، افزایش کل کالری دریافتی،  و کاهش کیفیت رژیم غذایی در ارتباط بود. حتی افزایش اندک در مصرف گوشت قرمز(۱۵/۰ تا ۵۰/۰ سروینگ) با افزایش خطر ۲۱% در ارتباط بود. به طور برعکس کاهش مصرف گوشت قرمز با کاهش خطر ابتلا  به دیابت نوع ۲ در افراد همراه بود. کاهش نیم سروینگ گوشت در روز با  کاهش خطر ۱۴ درصدی ابتلا به دیابت نوع ۲ در طول ۱۲ تا ۱۶ سال آینده همراه بود.
نکته عملی: میزان مصرف گوشت قرمز  یکی از فاکتورهای مهم در تعیین شانس ابتلا به دیابت در افراد است، به منظور پیشگیری از دیابت و هم چنین در جهت اصلاح سبک زندگی باید مصرف گوشت قرمز را محدود نمود.
منبع:

JAMA Intern Med. 2013:1-8

 

Loading