ارتباط افزایش وزن دوران بارداری و وزن کودک

  1. خانه
  2. افزایش وزن
  3. ارتباط افزایش وزن دوران بارداری و وزن کودک

چاقی دوران کودکی به یک مشکل بهداشتی جهانی تبدیل شده است. نسل جدید کودکان به دلیل چاقی ممکن است امید به زندگی کمتری داشته باشند. چاقی دوران کودکی علاوه اثرات نامطلوب مستقیم می تواند عوارض طولانی مدت نیز داشته باشد. اولین عارضه چاقی دوران کودکی اثرات روانشناختی آن است. کودکان چاق اغلب مورد تبعیض قرار می گیرند و به همین دلیل از اعتماد به نفس کم و افسردگی رنج می برند. همچنین سلامتی جسمی این کودکان نیز آسیب می بیند و احتمال بروز بیماری های مزمن مانند بیماری های قلب-عروقی و دیابت در آنها افزایش می یابد. در نهایت کودکان چاق به بزرگسالانی چاق تبدیل می شوند و عوارضی مانند سکته مغری، بیماری قلبی و سرطان گریبان گیرشان خواهد شد.
افزایش وزن بیش از حد دوران بارداری با چاقی دوران کودکی در ارتباط است اما این ارتباط ممکن است تحت تأثیر ژنتیک و دیگر عوامل قرار بگیرد. محققان طی مطالعه حاضر با بررسی وزن کودکان در یک خانواده سعی نموده اند ارتباط بین اضافه وزن دوران بارداری و چاقی دوران کودکی را با کمتر نمودن عوامل مخدوش کننده از جمله وراثت مورد بررسی قرار دهند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال ۲۰۱۳ در مجله PLoS Med منتشر شده است.
در این مطالعه هم گروهی، محققان ۴۲۰۰۰ مادر که سابقه بیش از یک بارداری داشتند و  91000 کودک را برای شرکت در مطالعه انتخاب نمودند.  اطلاعات مربوط به اضافه وزن مادران در هر یک از بارداری هایشان و نمایه توده بدن کودک متولد شده در آن بارداری در ۱۲ سالگی اش اندازه گیری و ثبت شد. سپس این اطالاعات مورد آنالیز قرار گرفت تا ارتباط بین چاقی کودکان در ۱۲ سالگی و اضافه وزن مادرشان در دوران بارداری بررسی شود. به خصوص این مقایسه در بین کودکان متولد شده از یک مادر نیز انجام شد تا نقش وراثت و محیط زنذگی بسیار کمتر شود و بیشتر اثر اضافه وزن مادر در دوران بارداری بررسی شود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که به ازای هر یک کیلوگرم اضافه وزن مادر در بارداری، نمایه توده بدن کودک در ۱۲ سالگی کمی بیشتر می شود. در واقع اضافه وزن مادر در دوران بارداری پیشگویی کننده نمایه توده بدن کودک و احتمال چاقی او در آینده است. BMI کودکانی که مادرانشان بیشترین اضافه وزن را در بارداری داشتند، به طور میانگین ۵/۰ واحد بیشتر از کودکان هم سن و سالشان بود.
البته همچنان در این زمینه نیاز به انجام مطالعاتی است که در آنها وزن قبل از دوران بارداری مادر و وزن پدر نیز لحاظ شده باشد.
عوامل متعددی در چاقی کودکان دخیل است. به طور حتم یکی از عوامل خطر اصلی دارا بودن والدین چاق است چراکه  والدین چاق در واقع هم از طریق ژنتیک و هم از طریق فراهم کردن محیطی چاق کننده در چاق شدن کودک نقش دارند. بنابراین توصیه می شود زنان با پیگری منظم وزن طی دوران بارداری و افزایش اطالاعات تغذیه ای خود در این دوران از افزایش وزن بیش از مقدار مجاز اجتناب نمایند تا سلامت کودکانشان را ارتقاء دهند.
منبع:

David S.Ludwig etal. PLoS Med,2013

 

Loading