اثرات مفید مصرف پسته بر دیابت نوع ۲

  1. خانه
  2. استرس
  3. اثرات مفید مصرف پسته بر دیابت نوع ۲

مصرف دو سروینگ پسته در روز در مبتلایان به دیابت سبب کاهش انسداد عروقی در زمان استرس شده و کنترل عصبی قلب را بهبود می بخشد. اگرچه محتوی چربی آجیل بالاست اما حاوی چربی خوب، فیبر، پتاسیم و آنتی اکسیدان است. با توجه به ریسک بالای بیماری قلبی در مبتلایان به دیابت، آجیل جزء مهمی در رژیم سلامت قلبی آنان بشمار می رود.
در این مطالعه اثر پسته بر پاسخ به استرس های کاری در مبتلایان به دیابت نوع ۲ کنترل شده که از نظر سایر بیماری ها سالم بوده اند، مورد بررسی قرار گرفت. افراد شرکت کننده کالری دریافتی یکسانی داشتند. پس از دو هفته رعایت رژیم عادی آمریکایی که حاوی %۳۶ چربی و ۱۲%چربی اشباع بود، شرکت کننده ها به دو گروه تقسیم شدند. دوره مطالعه ۴ هفته بوده که طی آن افراد می بایستی تنها غذاهای در نظر گرفته شده را مصرف می نمودند. این رژیم مطابق بر رژیم استاندارد سلامت قلب بوده که حاوی ۲۷% چربی و %۷ چربی اشباع و شامل دو سروینگ پسته است که حدود ۳ اونس یا %۲۰ کالری رژیم را تأمین می کند. این میزان پسته معادل ۱۵۰ گرم در روز است که حاوی %۳۳ چربی و %۷ چربی اشباع می باشد. نیمی از آجیل مصرف شده شور و نیم دیگر خام در نظر گرفته شده بود. در پایان ۴ هفته، فشار خون و مقاومت عروق محیطی هم در زمان استراحت و هم در زمان انجام دو تست استرس –آب سرد و تست حسابی ذهنی پیچیده اندازه گیری شد.
پس از رژیم پسته، عروق خونی ریلکس تر بوده و در زمان تست استرس باز باقی می ماند. اگرچه اندازه های آزمایشگاهی فشار خون تحت تأثیر پسته قرار نگرفته بودند، اما اندازه های واقعی فشار خون (که از طریق پایشگرهای اتوماتیک اندازه گیری شده) پس از دریافت پسته به طور معنی داری کمتر شده بود.
نتایج مطالعه نشان داد که فشار سیستولیک طی خواب به طور ویژه ای تحت تأثیر پسته قرار گرفته بود. میانگین فشار خون در زمان خواب حدود ۴ درجه کاهش داشته که می تواند بار کاری قلب را کم کند.
محققین دریافتند که رژیم حاوی پسته، سفتی و گرفتگی عروقی را در طول استرس کاهش می دهد. زمانی که عروق گشاد می شوند، بار وارد بر قلب کاهش می یابد. استرس های فیزیکی به صورت فرو کردن یک دست در آب یخ به مدت دو دقیقه بود. استرس ناشی از آب سرد سبب پاسخ وسیع سفتی عروق در بیشتر افراد می شود. رژیم پسته در مقایسه با رژیم کم چرب، پاسخ عروق به استرس را کاهش می دهد. چنین الگوی مشابهی در شرکت کنندگانی دیده شد که در تست حسابی پیچیده ذهنی شرکت داشتند.
نکته عملی: مبتلایان به دیابت روزانه دو سروینگ پسته را در برنامه غذایی روزانه خود قرار دهند تا ریسک بیماری های قلبی در آنان کاهش یابد.

منبع:

 K. A. Sauder, et al. Pistachio Nut Consumption Modifies Systemic Hemodynamics, Increases Heart Rate Variability, and Reduces Ambulatory Blood Pressure in Well-Controlled Type 2 Diabetes: a Randomized Trial. Journal of the American Heart Association, 2014

 

Loading