آیا چاقی همیشه خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می‌دهد؟

آیا چاقی همیشه خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می‌دهد؟

چاقی خطر بیماری‌های مختلف از جمله دیابت نوع ۲، پرفشاری خون و برخی از انواع سرطان را افزایش می‌دهد. برخی از زنان علیرغم برخورداری از نمایه توده بدنی (BMI) بالا از نظر متابولیکی سالم هستند. بدین معنی که به پرفشاری خون، اختلال چربی‌های خون (دیس‌لیپیدمی) و دیابت مبتلا نیستند.
محققان در مطالعه‌ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده درصدد برآمدند تاثیر چاقی را در افرادی که از نظر متابولیکی سالم هستند بر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی – عروقی (CVD) بررسی کنند. در این مطالعه اطلاعات مربوط به ۹۰۲۵۷ زن جمع‌آوری شد. شرکت‌کنندگان بر اساس میزان BMI خود، وضعیت سلامت متابولیکی در ابتدای مطالعه و تغییر در سلامت متابولیکی طبقه‌بندی شدند. سپس این افراد به مدت ۳۰ سال مورد پیگیری قرار گرفتند. وضعیت سلامتی افراد هر ۲ سال یک بار با استفاده از پرسشنامه بررسی شد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که چاقی سالم از نظر متابولیکی بی خطر نبوده و حتی در زنانی که برای دهه‌ها از نظر متابولیکی سالم بودند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی – عروقی افزایش یافت. همچنین در تمام زنان مبتلا به بیماری متابولیکی (صرف نظر از میزان BMI) خطر ابتلا به CVD بالاتر بود. در افرادی که BMI طبیعی داشتند اما از نظر متابولیکی سالم نبودند نسبت به کسانی که BMI طبیعی داشته و به بیماری متابولیکی مبتلا نبودند خطر ابتلا به CVD 2/5 برابر بیشتر بود. همچنین خطر CVD در افراد چاق سالم ۳۹ درصد بالاتر بود.
نکته عملی: حفظ سلامت متابولیکی در طولانی مدت برای زنان با وزن طبیعی و زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی ضروری است. حتی در زنانی که به پرفشاری خون و دیابت مبتلا نیستند توجه بیشتر به رژیم غذایی و ورزش می‌تواند خطر ابتلا به بیماری قلبی – عروقی را کاهش دهد.
منبع:

Nathalie Eckel et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2018.

Loading