آیا مصرف گوشت خطر مرگ را افزایش می دهد؟

  1. خانه
  2. پروتئین حیوانی
  3. آیا مصرف گوشت خطر مرگ را افزایش می دهد؟

برخی مطالعات پیروی از رژیم های گیاهخواری را به علت مزایایی که برای سلامتی دارند توصیه کرده اند. برخی مطالعات نیز نسبت به مصرف گوشت به علت خطرات بالقوه ای که برای سلامتی دارد، هشدار دادند. به عنوان مثال اخیراً نتایج مطالعه ای بیانگر کاهش خطر دیابت نوع ۲ به دنبال مصرف رژیم گیاهخواری بوده است.
به منظور بررسی های بیشتر، به تازگی محققان اطلاعات مربوط به عادات غذایی ۱۳۱۳۴۲ نفر را طی ۳۲ سال پیگیری بررسی نمودند. ۷/۶۴ درصد شرکت کنندگان زن و میانگین سنی آن ها ۴۹ سال بود. در این مطالعه خطر مرگ در اثر همه علل و مرگ به علل خاص در ارتباط با مصرف پروتئین های حیوانی و پروتئین های گیاهی و با در نظر گرفتن اثر عوامل مرتبط با شیوه زندگی بررسی شد.
نتایج نشان داد هر ۱۰ درصد افزایش مصرف پروتئین های حیوانی با ۲ درصد افزایش خطر مرگ در اثر همه علل و ۸ درصد افزایش خطر مرگ به علت بیماری های قلبی – عروقی مرتبط است. افزایش خطر مرگ ناشی از مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی در میان افراد چاق مشهودتر بود.
مصرف بیشتر پروتئین های گیاهی با کاهش ۱۰ درصدی خطر مرگ در اثر همه علل و کاهش ۱۲ درصدی مرگ ناشی از بیماری های قلبی – عروقی مرتبط بود. ارتباط بین مصرف بیشتر پروتئین های گیاهی و کاهش خطر مرگ در میان افرادی که سیگار می کشیدند، به اضافه وزن یا چاقی مبتلا بودند، از نظر جسمی غیرفعال بودند، جوان تر از ۶۵ سال یا مسن تر از ۸۰ سال بودند، قوی تر بود.
به گفته محققان ارتباط بین مصرف گوشت قرمز به خصوص گوشت های فرآوری شده نسبت به ماهی و مرغ با افزایش خطر مرگ بسیار قوی تر است. به طوریکه مطالعات نشان داده اند مصرف ماهی با بهبود چربی های خون، کنترل قند خون و بهبود حساسیت به انسولین مرتبط است.
نکته عملی: جایگزین کردن گوشت قرمز به ویژه گوشت های فرآوری شده با منابع گیاهی پروتئین مانند حبوبات در ارتقای وضعیت سلامت و کاهش خطر مرگ موثر است.
منبع:

Mingyang Song et al. "Association of animal and plant protein intake with all-cause and cause-specific mortality". JAMA Internal Medicine, 2016

 

Loading