محاسبه انرژی مورد نیاز

اگر وزن شما در محدوده طبیعی است و نگاه داشتن وزن مناسب برایتان اهمیت دارد، لازم است بدانید به چه میزان کالری در روز برای حفظ وزن خود نیاز دارید. محاسبه انرژی تخمینی موردنیاز شما بر اساس جنسیت، سن، وزن، قد و نیز سطح فعالیت بدنی روزمره متفاوت می‌باشد. با وارد نمودن مشخصات خود در ذیل می‌توانید انرژی مورد نیاز روزانه‌تان را محاسبه کنید:
آقا خانم