مصرف بالای امگا ۳، خوب یا بد؟

امگا ۳ نوعی اسید چرب غیر اشباع است که خواص معجزه آسای آن در پیشگیری و درمان بسیاری بیماری ها از جمله بیماری های قلبی شناخته شده است. این اسید چرب ضروری که در ماهی و مکمل روغن ماهی یافت میشود تاثیرات ضد التهابی گسترده ای دارد و از آنجاکه التهابات مزمن عامل افزایش دهنده خطر سرطان ها هستند، انتظار میرود که اسیدهای چرب امگا ۳ در کاهش خطر بروز سرطان ها از جمله سرطان پروستات نقش داشته باشند، اما مطالعات جدید نشان داده اند که آنچه برای قلب مفید است لزوما برای پروستات نیز مفید نخواهد بود.

طی یک مطالعه کل کشوری در ایالت واشنگتن در امریکا که بیش از ۳۰۰۰ مرد  55 سال به بالا شرکت داشتند، محققین به بررسی ارتباط چربی های رژیمی و سرطان پروستات پرداختند. این شرکت کننده ها به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی و دیگر بیماری های التهابی از منابع امگا۳ (اغلب از ماهی و تعداد کمی از مکمل روغن ماهی)در برنامه غذایی خود استفاده می کردند. طی مطالعه نیمی از افراد به سرطان پروستات مبتلا شده و نیمی دیگر سالم ماندند.

نتایج این مطالعه که در American Journal of Epidemiologyمنتشر شده است، نشان داد سطح بالای دکوزاهگزانوئیک اسید(DHA) در خون این مردان  تا  5/2 برابر خطر بروز سرطان پروستات پیشرفته را تشدید می کند. هم چنین محققین دریافتند اسیدهای چرب  امگا ۶ ، که به مقدار زیاد در روغن های گیاهی وجود دارد، با بروز سرطان پروستات ارتباطی ندارند.هیچ یک از این چربی‌ها روی انواع خفیف این سرطان تاثیری ندارند.

نتایج شگفت انگیز این مطالعه، پیچیدگی علم تغذیه و تاثیر آن در خطر بروز بیماری ها را نشان میدهد و اینکه برای تعیین اینگونه ارتباطات باید بجای اکتفا به حدس و گمان با دقت به پژوهش و بررسی پرداخت.

نکته عملی: با وجود این نتایج، اثرات سودمند مصرف ماهی در پیشگیری از بیماری های قلبی خیلی بیشتر از اثرات منفی آن در بروز سرطان پروستات است و با توجه به اینکه آنچه در حفظ سلامت بدن مهم است ، تعادل میان اسیدهای چرب امگا۳ و امگا ۶ است، پیشنهاد می شود در برنامه غذایی روزانه خود انواع متنوعی از منابع امگا۳ و امگا ۶ را با هم دریافت کنید.

منبع: Am. J. Epidemiology, April 24, 2011

Loading