چه نوع ورزشی برای کودکان؟

برخی پزشکان عقیده دارندبرای کودکان بسیار جوان انجام تمرینات قدرتی با وزنه ها و یا تجهیزات بدنسازی مناسب نیستند، چرا که بدن و استخوان های آنها به سرعت در حال رشد است و برخی شواهد مبنی بر اینکه چنین ورزش هایی ممکن است سبب جراحت و دیگر مشکلات گردند وجود دارند.

افراد موفق

آخرین مقالات

اثر مصرف چربی های ترانس در دوران شیردهی بر میزان چربی شیرخوار

همان طور که می دانیم شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد است و متخصصین همواره برتغذیه انحصاری با شیر مادر تاکید کرده اند. با این حال باید توجه داشت رژیم غذایی مادر، بر حفظ سلامت شیر او بسیار تاثیر گذار است. در پژوهشهای اخیر، متخصصین اثر مصرف انواع اسید های چرب توسط مادر شیرده را بر روی نوزادان مورد آزمایش قرار دادند، نتایج این مطالعه نشان داد که اسید چرب ترانس بیشترین نقش را در چربی اضافه بدن دارد.

محبوب ترین مقالات

نتیجه‌ای پیدا نشد.