چگونه رژیم بگیریم؟

شما با انتخاب یکی از سه روش ذیل می توانید در دوره های رژیم درمانی نوین شرکت نمایید:

• رژیم اینترنتی
• رژیم واتساپی
• رژیم VIP

جهت ثبت نام به صورت آنلاین، یا با تماس تلفنی و یا ارسال پیام به واتساپ اقدام نمایید.

رژیم VIP

خدمات ارائه شده در رژیم VIP
 • انجام ۵ ویزیت و مشاوره (صوتی/تصویری) واتساپی- دکترفرشچی
 • الويت وقت دهي و ويزيت on-time
 • ارائه ۴ برنامه غذایی در طی یک دوره
 • نحوه دریافت رژیم:
  ارائه رژیم با واتساپ
  ارسال لینک رژیم با SMS
 • مدت هر دوره: ۲.۵-۳ ماه
 • پیگیری روند تغییرات وزنی و موفقیت در برنامه:
  هر ۳ هفته یک‌بار- ویزیت دکتر فرشچی
 • دستور انجام آزمایشات خونی و هورمونی
 • تجویز داروها و مکمل‌های مورد نیاز
 • امکان تماس تلفنی با پشتیبان و مشاورین – طی روزهای هفته

رژیم اینترنتی

خدمات ارائه شده در رژیم اینترنتی
 • انتخاب مشاور اختصاصی تغذیه برای شما
 • -
 • ارائه ۴ برنامه غذایی در طی یک دوره
 • نحوه دریافت رژیم: پروفایل شما در سایت
 • مدت هر دوره: ۲.۵-۳ ماه
 • پیگیری روند تغییرات وزنی و موفقیت در برنامه: هر ۳ هفته یک‌بار توسط مشاور شما
 • دستور انجام آزمایشات خونی و هورمونی
 • تجویز داروها و مکمل‌های مورد نیاز
 • امکان تماس تلفنی با پشتیبان و مشاورین – یک روز درهفته

رژیم واتساپی

خدمات ارائه شده در رژیم واتساپی
 • انجام ۴ ویزیت و مشاوره (صوتی) واتساپی- دکترفرشچی
 • -
 • ارائه ۴ برنامه غذایی در طی یک دوره
 • نحوه دریافت رژیم: ارسال لینک رژیم با SMS
 • مدت هر دوره: ۲.۵-۳ ماه
 • پیگیری روند تغییرات وزنی و موفقیت در برنامه: ویزیت و مشاوره -دکتر فرشچی
 • دستور انجام آزمایشات خونی و هورمونی
 • تجویز داروها و مکمل‌های مورد نیاز
 • امکان تماس تلفنی با پشتیبان و مشاورین – یک روز درهفته

لیست خدمات مشترک دوره های رژیم درمانی:

 • گرفتن شرح حال، سابقه فامیلی، سابقه رژیم
 • بررسی رفتارهای تغذیه ای شما
 • بررسی میزان فعالیت بدنی
 • تعیین وزن مطلوب و ایده‌آل شما
 • دستور انجام آزمایشات خونی و هورمونی
 • دریافت ۴ برنامه غذایی در طی یک دوره
 • پیگیری روند تغییرات وزنی و موفقیت در برنامه
 • دسترسی آنلاین در هر جا و هر زمان به پروفایل خود شامل:

  • رژیم‌های غذایی
  • سیر پیشرفت وزن
  • دستور آشپزی غذاهای رژیمی
 • دریافت فرم فیدبک شما از رژیم در پایان هر برنامه غذایی
 • بررسی غذاهایی که هوس نموده اید و یا ناپرهیزی‌های شما
 • تجویز داروها و مکمل‌های مورد نیاز
 • استفاده از امکانات سایت رژیم درمانی نوین:

  • کالری فعالیت‌بدنی
  • دستور آشپزی رژیمی صدها نوع غذا
  • اخبار ومقالات جدید
  • راهکارهای شیوه زندگی سالم
  • داستان افراد موفق
 • عضویت در شبکه‌های اجتماعی رژیم درمانی نوین شامل: تلگرام و اینستاگرام
 • در پایان دوره :

  • پرنمودن فرم بازخورد رژیم
  • ارائه فیدبک از میزان موفقیت
  • راهکارهای تثبیت وزن پس از رژیم
  • امکان ادامه دوره درصورت نیاز