با کدام غذاها به جنگ سرطان ریه برویم؟

با کدام غذاها به جنگ سرطان ریه برویم؟

در مبتلایان به سرطان ریه سلول های ریه به صورت غیرقابل کنترل شروع به تقسیم شدن می کنند. در نتیجه به تدریج توموری در ریه ایجاد می شود که توانایی بیمار را برای نفس کشیدن کاهش می دهد.
به تازگی در مطالعه ای ارتباط بین رژیم غذایی و به خصوص دریافت فیبر و مصرف ماست با کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت فیبر و ماست در پیشگیری از این نوع سرطان است.

کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه با مصرف فیبر و ماست:

به منظور شناخت بهتر عواملی که در پیشگیری از سرطان نقش دارند محققان ارتباط بین رژیم غذایی و سرطان ریه را در گروهی از افراد مورد مطالعه قرار دادند.

نتایج به دست از این مطالعه نشان داد هم فیبر و هم ماست، هر دو، احتمال ابتلا به این نوع سرطان را کاهش می دهند. در افرادی که بیشترین میزان فیبر را دریافت می کردند در مقایسه با افرادی که در رژیم غذایی آن ها کمترین میزان فیبر وجود داشت احتمال ابتلا به سرطان ریه ۱۷ درصد کمتر بود.
احتمال ابتلا به این بیماری در افرادی که ماست بیشتری مصرف می کردند در مقایسه با افرادی که ماست مصرف نمی کردند ۱۹ درصد کمتر بود. حتی در شرکت کنندگانی که مقدار

جلوگیری از سرطان ریه

کمی ماست مصرف می کردند در مقایسه با افرادی که اصلاً ماست نمی خوردند احتمال ابتلا به این سرطان کمتر بود.
بررسی های بیشتر نشان داد در افرادی که هم فیبر و هم ماست زیادی مصرف می کردند در مقایسه با افرادی که ماست نمی خوردند و فیبر بسیار کمی مصرف می کردند احتمال بروز این بیماری ۳۳ درصد کمتر بود.
این نتایج نشان می دهد خواص فیبر و ماست بسیار گسترده است و فقط به پیشگیری از بیماری قلبی – عروقی و سرطان های دستگاه گوارش محدود نمی شود.


بیشتر بخوانید: نقش تغذیه در سرطان


منبع:

Jae Jeong Yang et al. JAMA Oncology 2019.

Loading