افزایش پروتئین دریافتی و سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک ( PCOS) یک اختلال هورمونی در زنانست که با مشکلاتی نظیر اختلال در سیکل قاعدگی، چاقی، رشد موهای زاید و غیره همراه می باشد. علت نام گذاری این عارضه به سندرم تخمدان پلی کیستیک؛ به سبب وجود کیست های کوچک متعدد در تخمدان زنان مبتلا به این عارضه است.