روغن زیتون رشد سلولهای سرطانی سینه را کاهش می دهد

سرطان سینه یکی از معمول ترین انواع سرطان ها در کشورهای غربی است .در ایران نیز از هر ۳۵نفر ،یک نفر مبتلا به این سرطان می باشد بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، رژیم غذایی غنی از چربی به طور مستقیم با ابتلا به سرطان در ارتباط است ولیکن جالب است بدانید که برخی انواع چربی ها نقش حفاظتی در برابر سرطان دارند و یکی از این نوع چربی ها روغن زیتون است…