BMI

  1. خانه
  2. BMI
  3. (برگه 2)

ارتباط چاقی و پرفشاری خون با ساختار و عملکرد قلب

نتایج مطالعه جدیدی که در مجله PLOS ONE منتشر شده نشان‌دهنده آسیب مستقیمی است که اضافه وزن بر روی وزن و اندازه قلب وارد می‌کند. در این مطالعه از MRI قلب برای بررسی دقیق ساختار و عملکرد قلب ۴۵۶۱ نفر استفاده شده است…

افزایش تعداد گام‌های روزانه و پیشگیری از چاقی

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه افزایش تعداد گام‌های روزانه با تغییر نمایه توده بدنی (BMI) مرتبط است. در این مطالعه و در طول ۴ سال پیگیری BMI زنان و مردان شرکت‌کننده افزایش یافت. در حدود نیمی…

ارتباط چاقی با ساعت درونی بدن

افزایش وزن و چاقی یک بیماری همه‌گیر و پیچیده است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که بین رژیم غذایی نامناسب و بالا بودن چربی بدن ارتباط وجود دارد. از سوی دیگر، غذا خوردن در آخرین ساعات روز نیز عامل خطری برای افزایش وزن به شمار می‌رود. با این حال، تاثیر ساعت درونی بدن فرد…

چاقی شکمی خطر سرطان را افزایش می‌دهد.

خیراً محققان موفق به کشف دو نکته شده‌اند. اول آن که چگونه سلول های غیرسرطانی به کمک پروتئین های خاص به تومور تبدیل می‌شوند و دوم اینکه منبع این پروتئین ها …

فهرست