کاهش قند خون – گیاهان کاهنده قند خون

تحقیقات نشان می دهد که گیاهان و مکمل ها می توانند با دیابت نوع ۲ مقابله کنند. برخی گیاهان که می توانند در کنار روش های رایج درمانی به کنترل علائم دیابت نوع ۲…