گلوکز ناشتا

مرحله پیش از دیابت (۱)

دیابت از بیماری های مزمنی است که به دلیل اختلال در متابولیسم قندها ایجاد می گردد. شما یک روزه مبتلا به دیابت نمی شوید، بلکه این بیماری معمولا با اختلال تحمل گلوکز که اصطلاحا مرحله “پره دیابت” یا “قبل از دیابت” شناخته می شود، آغاز می گردد…