کنترل دیابت

ورزش، کنترل‌کننده دیابت

آمارها نشان‌دهنده شیوع بی‌سابقه دیابت نوع ۲ در خیلی از کشورهای توسعه یافته و نیز در کشور ما ایران است. افزایش بیماران دیابتی نوع ۲ در چند دهه اخیر به دنبال افزایش بی‌رویه چاقی و افزایش وزن در سرتاسر دنیا، سبب شده است که روش‌های پیشگیری از ابتلا و نیز کنترل دیابت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.