فعالیت بدنی اثر ژن‌ها را در بروز چاقی کاهش می‌دهد

فعالیت بدنی اثر ژن‌ها را در بروز چاقی کاهش می‌دهد.

دانش ما در مورد تاثیر ژن‌ها بر روی چاقی در افراد سالمند و همچنین نقش رفتارهای سالم در این زمینه ناچیز است. اخیراً محققان برای اولین بار نشان داده‌اند که در زنان بالای ۷۰ سال فعالیت بدنی تاثیر ژن را بر روی خطر ابتلا به چاقی کاهش می‌دهد. در این مطالعه که بر روی حدود ۸ هزار زن سالمند انجام شد مشاهده گردید در زنان ۷۰ تا ۷۹ ساله ورزش اثرات ژنتیک را بر چاقی کاهش می‌دهد…

سبک زندگی اثر ژن‌ها در بروز چاقی را کاهش می‌دهد.

خطر ابتلا به چاقی تحت تاثیر دو عامل یعنی ژن‌ها و سبک زندگی قرار دارد. در مطالعه‌ای محققان نشان دادند که خطر ژنتیکی ابتلا به چاقی تحت تاثیر سبک زندگی فرد قرار می‌گیرد. در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف مرتبط با سبک زندگی مانند رژیم غذایی، سیگار…..