چربی حیوانی

رژیم غذایی پر چرب و دیابت بارداری

استفاده از مواد غذایی پر‌چرب تهدیدی جدی برای سلامتی افراد به شمار می رود . در واقع می توان این رژیم غذایی را به عنوان علت بیشتر مرگ و میر و بیماریها از جمله دیابت دانست. در واقع اسید های چرب نقش اصلی در تثبیت گلوکز خون ایفا می کنند.