چاقی نوزادان

  1. خانه
  2. چاقی نوزادان

مصرف روغن ماهی در دوران بارداری و چاقی کودکان

بررسی ها نشان داده اند چاقی از سنین کودکی به دوران بزرگسالی راه پیدا می کند. مطالعات انجام شده در حیوانات آزمایشگاهی مشخص کرده اند تغییرات در مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-۳ بعد از تولد می تواند بر روی اضافه وزن و پیشرفت چاقی در دوران نوجوانی تاثیرگذار باشد.