روزانه یک عدد سیب بخورید

همه ما این مثل قدیمی را شنیده ایم که “خوردن روزانه یک عدد سیب شما را از مراجعه به پزشک بی نیاز می سازد” و همه ما می دانیم که باید میوه بیشتری بخوریم ولی چرا سیب ؟ آیا خواص مفید و خاصی دارد؟