پلی فنول آنتی اکسیدان

  1. خانه
  2. پلی فنول آنتی اکسیدان

مصرف قهوه و خطر سرطان روده بزرگ

حدود ۵۴ درصد بزرگسالان آمریکایی هر روز قهوه می نوشند. ۶۵ درصد از آمریکایی ها قهوه شان را با صبحانه می نوشند. آمریکا هر سال حدود ….