پره دیابت

  1. خانه
  2. پره دیابت

مرحله پیش از دیابت (۲)

همانطور که در مقاله قبلی توضیح داده شد، دیابت یک روزه به سراغ شما نمی آید. لذا هر چه زودتر این بیماری را تشخیص دهید، در درمان آن موفق تر خواهید بود.

اگرچه دیابت و بویژه مرحله قبل از دیابت، در خیلی از موارد علائم خاصی ندارند، اما در افرادی که خطر بروز دیابت بیشتر است، با آزمایش خون می توانید اختلال تحمل قند را تشخیص دهید.

مرحله پیش از دیابت (۱)

دیابت از بیماری های مزمنی است که به دلیل اختلال در متابولیسم قندها ایجاد می گردد. شما یک روزه مبتلا به دیابت نمی شوید، بلکه این بیماری معمولا با اختلال تحمل گلوکز که اصطلاحا مرحله “پره دیابت” یا “قبل از دیابت” شناخته می شود، آغاز می گردد…