پایش قند خون

  1. خانه
  2. پایش قند خون

چرا پایش روزانه قند خون مشکل است؟

اگر به دیابت مبتلا هستید، بی شک می دانید که پایش قند خون یکی از اجزای بسیار مهم در کنترل بیماری دیابت است. باید بدانیم که هم کاهش و هم افزایش قند خون می تواند اثرات سوء غیر قابل جبرانی را برای شما به همراه داشته باشد. این امر به ویژه برای افرادی که انسولین مصرف می کنند اهمیت ویژه ای دارد، زیرا نوسانات قند خون در این افراد خیلی سریع تر رخ می دهد.

دیابت بارداری (۲)

زنانی که در معرض خطر دیابت بارداری هستند، باید هرچه سریع تر به منظور تشخیص دیابت بارداری غربالگری گردند و سایر زنان نیز می بایست در هفته ۲۴ تا ۲۸ بارداری به منظور بررسی دیابت بارداری غربالگری گردند…