مکمل ویتامین D

منیزیم اثربخشی مکمل ویتامین D را افزایش می‌دهد.

منیزیم اثربخشی مکمل ویتامین D را افزایش می‌دهد.

نتایج مطالعه‌ای که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که در صورت عدم وجود مقادیر کافی منیزیم، ویتامین D متابولیزه نمی‌شود. به عبارت دیگر، ویتامین D غیرفعال باقی می‌ماند. بنابراین، دریافت مکمل ویتامین D بدون توجه به وضعیت منیزیم بدن سودمند و ایمن نخواهد بود. مصرف مکمل ویتامین D، حتی اگر هنوز کمبود این ویتامین…