مفاصل متورم

خطر ابتلا به نقرس با مصرف نوشیدنیها

نقرس بیماری است که در آن مفاصل به شدت متورم و دردناک می شوند. این بیماری بیشتر در مردان چهل ساله و بالاتر شایع است. افزایش اسید اوریک خون سبب ایجاد کریستالهای اسید اوریک در اطراف مفاصل شده که منجر به بیماری نقرس می شود . بررسی های اخیر نشان داده است مصرف نوشیدنی ها و فروکتوز با افزایش خطر نقرس در مردان مرتبط می باشد.